עמוד:140

חישובים בעל - פה 13 חיבור וחיסור במספרים עשרוניים ובשברים פשוטים פתרו בעל - פה . | 2 + 0 . 08 = א | 0 . 32 - 0 . 1 = ב | 2 - 0 . 8 = ג | 15 - 2 . 1 = ד | 15 - 3 . 01 = ה | 100 - 3 . 5 = ו | 0 . 12 - 0 . 06 = ז | 12 + 1 . 123 = ח 2 i | 1 + 0 . 35 = | 0 . 25 + 1 = י 2 | 4 + 1 . 2 = יא 5 | 2 + 0 . 75 = יב 8 | 3 + 0 . 7 = יג 10 | 2 . 9 + 2 = יד 10 | 20 . 5 + 9 1 = טו 2 | 3 . 6 - 7 = טז 10 | 11 . 05 - 6 = יז 100 | 21 . 4 - 2 = יח 5 14 פתרו את התרגיל 325 + 175 = • השתמשו בתוצאה שמצאתם כדי לפתור בעל - פה כל תרגיל שאפשר . אם אי–אפשר - פתרו בדרך אחרת . | 3 , 250 + 1 , 750 = א | 32 , 500 + 17 , 500 = ב | 32 . 5 + 17 . 5 = ג | 325 + 1 , 750 = ד בדיקה אפשר להשתמש בתוצאה שלמעלה בשלושה תרגילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר