עמוד:137

10 א . ליד נקודות אחדות בציור כתבנו אות . מצאו את הנקודה A ב . מצאו בציור מרובעים , ולגבי כל מרובע פעלו לפי ההוראות , כמו בדוגמה . צבעו את המרובע בקו צבעוני . כתבו אות חדשה ליד כל אחד מקדקודיו . כתבו את סוג המרובע , והסבירו . ג . מצאו בציור גם מצולעים שאינם מרובעים . כתבו את שם המצולע ( בעזרת שמות הקדקודים שלו ) ואת הסוג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר