עמוד:136

השוואת שברים 7 א . איזה חלק מהריבוע צבוע בכל סרטוט ? כתבו שברים מתאימים . ב . האם השברים האלה שווים ? הסבירו . ג . האם אחד השברים הוא הרחבה של השבר האחר ? 6 4 ד . הסבירו את השוויון בעזרת צמצום . 9 6 . = = 8 היעזרו בצמצום . בדיקה אם פתרתם נכון , כתבתם 5 פעמים = = מצולעים 9 הנה תרשים של גינת פרחים שצורתה ריבוע . אורך כל צלע שלה 6 מ . ' בגינה ערוגות פרחים משולשות כפי שרואים בסרטוט . א . מה שטח הגינה ? ב . לאיזה סוג פרחים שטח גדול יותר ? ג . איזה חלק של הערוגה היא חלקת הכלניות ? ד . מה שטח ערוגת הוורדים ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר