עמוד:134

מבט לאחור 1 סדר פעולות נתון התרגיל : 11 * 55 * 5 = בכל סעיף הסבירו מבלי לח + שב : האם התוצאה של התרגיל שווה לזו של התרגיל הנתון למעלה ? | א 11 * ( 55 * 5 ) = | ב 11 * 5 * 55 = | ג 11 * ( 55 : 5 ) = • בדקו את תשובותיכם על - ידי חישוב . כפל שבר בשלם 2 א | בחנות הפרחים מוכרים ורדים במחיר 0 . 7 ש"ח לכל ורד . כמה שילמתי עבור 3 ורדים ? ב | אורך השולחן 6 מ . ' סידרנו בכיתה לאורך הקיר 3 שולחנות צמודים זה לזה . 10 מה אורך השולחן שהתקבל ? 3 א . כתבו בכל משבצת את תרגיל הכפל המתאים , ופתרו אותו . בחנו זה את זה : האם אתם יודעים לפתור את התרגילים האלה בעל - פה ? ב . כתבו בכל משבצת תרגיל מתאים , ופתרו אותו בעל - פה . למורה : בעמודים של מבט לאחור יש אוסף פעילויות בנושאים שנלמדו לפני הפרקים שבחוברת זו . אפשר לפזר את העבודה בפעילויות האלה במהלך הלמידה בחוברת ולאחר סיומה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר