עמוד:132

ה | בכיתות ו בבית - הספר שלנו יש 120 תלמידים . 50 מהם יצאו לטיול . כמה תלמידים יצאו לטיול ? ו | בחטיבת הביניים "אביבים" 800 תלמידים . • 50 מהם נסעו היום לתחרויות ספורט . כמה תלמידים נסעו לתחרויות ? • 10 מהתלמידים כותבים עכשיו מבחן בגאוגרפיה . כמה תלמידים נבחנים ? • • 1 נעדרים מבית - הספר בגלל מחלות . כמה תלמידים חולים ? כל שאר התלמידים עכשיו בחצר . כמה תלמידים בחצר ? 2 במכל 1000 גרם חלב . על המכל כתוב : "בחלב 1 שומן . " כמה גרמים של שומן מכיל החלב שבמכל ? 3 אימא שאלה את איריס : "איזה אחוז מהתרגילים בבחינה פתרת נכון " ? איריס ענתה בשפת סתרים : "פתרתי נכון 0 . 95 מהתרגילים . " עזרו לאימא של איריס : איזה אחוז מהתרגילים פתרה איריס נכון ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר