עמוד:121

בעיות מילוליות בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים א . מידות עשרוניות 122 ב . בעיות מילוליות בשברים פשוטים 126 ג . בעיות מילוליות דו - שלביות 127 ד . בעיות תנועה ובעיות ממוצע 129 ה . אחוזים כשברים פשוטים וכמספרים עשרוניים 131 ו . עבודה מסכמת 132

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר