עמוד:95

מה למדתם ? מספרים עשרוניים שהמכנים שלהם 100 או 1000 על ישר–המספרים צפיפות המספרים העשרוניים בדקו את עצמכם עבדו במחברת 1 בכל סעיף מצאו על הישר בערך את שני המספרים הנתונים . כתבו בין המספרים = > < 2 לפניכם ישר–מספרים : א . מצאו על הישר מספר עשרוני כלשהו שיש בו מאיות ( כמו בדוגמה . ( ב . מצאו על הישר מספר עשרוני שיש בו אלפיות . ג . איזה מהמספרים שסימנתם גדול יותר ? איך רואים זאת בציור ? הסבירו . המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר