עמוד:92

ו . צפיפות המספרים העשרוניים על ישר–המספרים ! היעזרו בישרים שעל דף הקרטון ובמגדלת . 1 א . סמנו את המספרים האלה על אחד הישרים המצוירים על דף הקרטון : 0 . 099 0 . 643 0 . 829 0 . 17 0 . 909 ב . כתבו לפי הציור אילו מהמספרים נמצאים בכל תחום : • בין ל– 0 . . ל– 0 . 85 ל . 1– בדיקה אם פתרתם נכון , כתבתם 4 מהמספרים , ונשאר מספר אחד שאינו שייך לשום תחום . 2 א . סמנו על אחד הישרים שבדף הקרטון את המספרים . ו– . . ב . סמנו על הישר מספר ביניהם , וכתבו אותו . ג . סמנו על הישר וכתבו עוד כמה מספרים בין 0 . 3 ל– . . ד . סמנו על הישר וכתבו מספר שנמצא בין 0 . 32 0 . 31 כתבו עוד כמה מספרים כאלה . ה . כתבו מספר שנמצא בין 0 . 312 0 . 311 כתבו עוד כמה מספרים כאלה . 3 א . סמנו על אחד הישרים שבדף הקרטון את המספרים 0 . 1 ו . 0 . 11– ב . סמנו על הישר שלושה מספרים בין 0 . 1 ל . 0 . 11– ג . אילו מהמספרים הבאים נמצאים בין 0 . 1 ל ? 0 . 11– 0 . 111 0 . 105 0 . 9 0 . 102 0 . 12 0 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר