עמוד:81

3 א . איפה השלם על הישר הזה ? ב . לכמה חלקים שווים חולק קטע היחידה בסעיף א ? ג . בחרו את אחת הנקודות שעל הישר וכתבו לידה את השבר המתאים לה . ד . כתבו ליד הנקודה שבחרתם גם את המספר העשרוני המתאים לה . ה . כתבו מספר עשרוני ליד כל אחת מהנקודות שעל הישר , גם ליד הנקודות של 0 ושל 1 דיון איזה מספר עשרוני מתאים לנקודה של ? 1 איזה מספר עשרוני מתאים לנקודה של ? 0 4 א . כתבו במילים את המספר . . ב . ציירו בחשבונייה את המספר . . דיון המספר 3 . 1 מצויר על ישר–המספרים שלפניכם בעזרת צעדים המתאימים לדסקיות : • איזו דסקית בחשבונייה מייצגת ערך גדול יותר ? מאיזו נקודה מתחילים לצייר את הצעדים על הישר ? האם לכל דסקית בחשבונייה יש צעד המתאים לה ? איך רואים בציור של הצעדים את ההבדל בין הערכים של הדסקיות השונות ? למורה : בכיתה ה לא עסקו במספרים עשרוניים על ישר - המספרים . נושא זה מטופל כאן לראשונה בסדרה ועוד אחת החדשה . לסעיף 2 ב : המקום המתאים לעשיריות הוא מימין לתא של היחידות . המקום הזה אינו בהכרח בקצה הימני של החשבונייה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר