עמוד:74

א . שברים , מספרים שלמים ומספרים מעורבים על ישר–המספרים 1 א . תכננו וציירו ישר–מספרים , וסמנו עליו בערך את המספרים האלה : ב . סמנו על הישר שלכם גם את המספרים האלה : דיון האם מצאתם מקומות הגיוניים למספרים השלמים האלה ? האם יש מרחקים שווים בין המספרים השלמים העוקבים שסימנתם על הישר ? כמה קטעי יחידה מצוירים על הישר שלכם ? ג . האם יש על הישר שלכם שני מספרים לא–שלמים , שהמרחק ביניהם שווה לקטע יחידה ? מהם ? ד . הוסיפו לישר שלכם עוד שני מספרים : שברים או מספרים מעורבים . 2 לכל מספר שלם מצאו שבר השווה לו לפי המכנה הנתון . היעזרו בציור של ישר–מספרים , כמו בדוגמה . למורה : פרק זה - שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר–המספרים - מתאים לתלמידים שלמדו את שלושת הפרקים האלה : שברים על ישר–המספרים , מספרים מעורבים על ישר–המספרים ומספרים עשרוניים - הכרה , חיבור וחיסור . הפרקים נכללים בפרקי הלימוד לכיתה ה בסדרה ועוד אחת החדשה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר