עמוד:64

ב . תרשימים ומפות 1 לפניכם תרשים של לונה–פארק . חלק מהמתקנים מסומנים בו . א . מהו המרחק מן הקופה אל גלגל–הענק בתרשים ? מהו המרחק מן הקופה אל גלגל–הענק במציאות ? שימו לב : בחישוב קיבלנו את המרחק במציאות באותן יחידות מידה של התרשים . את תוצאת החישוב כדאי להמיר ליחידות מידה נוחות יותר . כדי להמיר יחידות מידה , אפשר להשתמש בטבלת התאמה נוספת . • כתבו את המרחק במציאות מן הקופה אל גלגל–הענק במטרים . ב . מהו המרחק בין הקופה לבין המכוניות המתנגשות בתרשים ? • מהו המרחק בין הקופה לבין המכוניות המתנגשות במציאות ? ( כתבו את המרחק במטרים ( . ג . רכבת - ההרים נמצאת בהמשך השביל מן הקופה אל גלגל–הענק . המרחק שלה מן הקופה הוא 100 מ . ' מצאו את מקומה בתרשים שלמעלה . מה מרחקה מן הקופה בתרשים ? שימו לב : המרחק נתון במטרים . כדאי להמיר תחילה את המטרים לסנטימטרים , ורק אחר–כך לחשב את המרחק בתרשים בעזרת טבלת התאמה ( כך שהוא יתקבל בסנטימטרים . ( דיון מדוע כדאי להמיר את המטרים לסנטימטרים ? מה יקרה אם ננסה לעבוד בטבלת התאמה במטרים ? סיכום כאשר משתמשים בקנה–מידה מספרי ( למשל , , ( 1 : 300 צריך להקפיד שתהיה אותה יחידת מידה לשני המספרים - למידה במציאות ולמידה בתרשים . אם המידות נתונות ביחידות שונות , צריך להמיר אחת מהן כך שתהיה אחידות . למורה : בפעילויות מכאן והלאה יהיה צורך בהמרת יחידות אורך . להמרת יחידות האורך אפשר להשתמש בטבלת התאמה נוספת , כפי שלמדו בפרק בעיות התאמה שבתחילת חוברת זו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר