עמוד:63

9 לפניכם ציורים של שלושה עצמים בקני–מידה שונים . מדדו את אורכו של כל עצם בציור , וחשבו את אורכו במציאות . ( היעזרו בטבלות ההתאמה שבסוף החוברת ( . דיון במה קנה–המידה של גרעין החמנייה שונה מקני–המידה האחרים ? זכרו : המספר השמאלי ברישום קנה–המידה מייצג את המידה בציור . שימו לב : קנה–מידה הוא כלל התאמה בין מידת האורך בציור לבין מידת האורך במציאות . המידה בציור יכולה להיות קטנה מהמידה שבמציאות ( הקטנה ) או גדולה ממנה ( הג ½ גלה . ( 10 א . מדדו את אורכו של כל עצם שמצויר כאן , וענו על השאלות . ב . האם מצאתם בסעיף א מקרים של הגדלה ? אילו הם ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר