עמוד:60

א . קנה–מידה מהו ? 1 עבדו בקבוצות : א . סרטטו במחברת את חדר הכיתה שלכם , כך שייראה דומה לחדר במציאות . ב . סרטטו גם את מקומם של פרטים שונים בחדר : שולחן המורה , הלוח ופרטים נוספים , כרצונכם . ג . דיון השוו בין הסרטוטים שלכם : במה הם דומים זה לזה ? במה הם שונים זה מזה ? איך החלטתם באיזה גודל לסרטט כל פרט בחדר ? 2 לפניכם סרטוט מוקטן של עיפרון . אורך העיפרון במציאות הוא 18 ס"מ . א . נתאר את הקשר בין מידת העיפרון בסרטוט לבין מידתו במציאות בעזרת טבלת התאמה . • מדדו את אורך העיפרון בסרטוט וכתבו אותו במקום המתאים בטבלת ההתאמה . השלימו את כלל ההתאמה כך שיתאר את הקשר בין המידה בסרטוט לבין המידה במציאות . ב . השלימו את כלל ההתאמה במילים : כל 1 ס"מ בסרטוט מייצג במציאות מספר יחידת מידה לכלל התאמה כזה קוראים גם קנה–מידה . מסמנים , 1 : 3 ואומרים שהעיפרון סורטט בקנה–מידה 1 : 3 ( אחת לשלוש . ( ' קנה–מידה הוא כלל התאמה ( יחס ) בין מידת אורך בסרטוט לבין מידת האורך במציאות . שימו לב : את קנה–המידה קוראים משמאל לימין : המספר השמאלי מייצג את המידה בסרטוט , והמספר הימני מייצג את המידה במציאות . בקנה–המידה אין כותבים את השמות של יחידות המידה ( ס"מ , מ , ' ק"מ וכדומה . ( קנה–המידה 1 : 3 מציין שכל יחידת אורך בסרטוט מייצגת 3 יחידות אורך מאותו הסוג במציאות . דוגמה : כל 1 ס"מ בסרטוט מייצג 3 ס"מ במציאות , וכל 1 מ"מ בסרטוט מייצג 3 מ"מ במציאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר