עמוד:57

9 בבית–ספר היחס בין מספר התלמידים בחטיבת הביניים לבין מספר התלמידים חטיבה חטיבת בחטיבה העליונה הוא : עליונה ביניים 33 :: 2 א . באיזו חטיבה יש יותר תלמידים - בחטיבת הביניים או בחטיבה העליונה ? הסבירו . ב . בוועד בית–הספר יש 15 תלמידים ותלמידות משתי החטיבות . היחס בין מספר חברי הוועד חטיבה חטיבת מחטיבת הביניים לבין מספר החברים מהחטיבה העליונה הוא עליונה ביניים . 3 : 2 כמה מחברי הוועד הם תלמידי חטיבת הביניים ? הסבירו . ג . בית–הספר רכש מחשבים לשתי מעבדות : לחטיבת הביניים ולחטיבה העליונה חטיבה חטיבת המחשבים חולקו למעבדות לפי היחס בין מספרי התלמידים : עליונה ביניים . במעבדה של חטיבת הביניים יש 36 מחשבים . 3 : 2 כמה מחשבים יש במעבדה של החטיבה העליונה ? הסבירו . 10 המתנ"ס מקיים חוגים בתחומים שונים : מחשבים , אמנויות וספורט . מחצית ממספר השעות מייחדים לחוגי האמנויות . היחס בין מספר השעות שמייחדים לחוגי הספורט לבין מספר השעות שמייחדים ספורט מחשבים למחשבים הוא . 2 : 7 לחוג מחשבים מייחדים 4 שעות . א . כמה שעות מייחדים לחוגי הספורט ? הסבירו . ב . כמה שעות מייחדים לחוגי האמנויות ? הסבירו . ג . חוגי האמנויות הם : מוזיקה , ציור וריקוד . לציור ולריקוד מייחדים את אותו מספר השעות ציור מוזיקה היחס בין מספר שעות המוזיקה לבין מספר שעות הציור הוא . 5 : 2 כמה שעות מייחדים למוזיקה ? הסבירו . כמה שעות מייחדים לריקוד ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר