עמוד:55

עבודה מסכמת יחס עבדו במחברת . 1 לפניכם אוסף של עיגולים ומשולשים : א . מה היחס בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים ? • כתבו עוד יחס מתאים בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים . ב . האם אפשר לומר שהיחס בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים באוסף ג . האם אפשר לומר שהיחס בין מספר העיגולים לבין מספר המשולשים באוסף 2 ציירו ציורים של מרובעים ומשולשים לפי ההוראות : משולשים מרובעים א | ציור שבו היחס בין מספר המרובעים לבין מספר המשולשים הוא . 2 : 3 משולשים מרובעים ב | ציור אחר , שבו היחס בין מספר המרובעים לבין מספר המשולשים הוא . 2 : 3 המשך

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר