עמוד:53

ו . בעיות נוספות היעזרו בטבלות התאמה . 1 תלמידי כיתות ו ערכו הצבעה על היעד של הטיול השנתי : צפון הנגב או הגליל . התלמידים הצביעו בעד הנגב ובעד הגליל ביחס כזה : בהצבעה השתתפו 120 תלמידים . א . לאיזה יעד הצביעו רוב התלמידים ? ב . כמה תלמידים הצביעו בעד יעד זה ? 2 בכל אחת מכיתות ו בבית–ספר אלונים יש 40 תלמידים . כל אחד מתלמידי כיתות ו משתתף בחוג ציור או בחוג מוזיקה . היחסים בין מספר המשתתפים בחוג ציור לבין מספר המשתתפים בחוג מוזיקה הם כאלה : א . באיזו כיתה מספר המשתתפים בחוג ציור הוא ? 20 ב . באיזו כיתה מספר המשתתפים בחוג ציור גדול ממספר המשתתפים בחוג מוזיקה ? ג . כמה תלמידים בכיתה ו 1 משתתפים בחוג מוזיקה ? 3 בבית–ספר אילנות יש 32 תלמידים בכיתה ו 1 ו40– תלמידים בכיתה ו . 2 ו 2 ו 1 א . מהו היחס בין מספרי התלמידים בשתי הכיתות ? : ב . משתי הכיתות נבחרו למקהלה 27 זמרים - לפי היחס בין מספרי התלמידים בהן . כמה נבחרו למקהלה מכיתה ו ? 1 כמה מכיתה ו ? 2 ג . שתי הכיתות קיבלו ספרים חדשים לספריות שלהן - לפי היחס בין מספרי התלמידים בהן . כיתה ו 2 קיבלה 35 ספרים . כמה ספרים קיבלה כיתה ו ? 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר