עמוד:50

4 לפניכם עוד אוסף של 36 חרוזים לא צבועים : כחול צהוב א . האם אפשר לפרק את החרוזים שבאוסף ביחס ? 5 : 1 אם כן , כמה חרוזים צהובים יהיו באוסף ? כמה כחולים ? כמה חוליות יהיו ? אם לא - מדוע ? כחול צהוב ב . האם אפשר לפרק את החרוזים שבאוסף ביחס ? 2 : 3 • אם כן , כמה חרוזים צהובים יהיו באוסף ? כמה כחולים ? כמה חוליות יהיו ? אם לא - מדוע ? מה הקשר בין השלושה : מספר החרוזים באוסף , מספר החוליות דיון ומספר החרוזים בכל חוליה ? כחול צהוב ג . הציעו עוד יחס שאפשר לחלק לפיו את 36 החרוזים : : כמה חרוזים צהובים יהיו באוסף ? כמה כחולים ? • בדקו : האם אפשר לחלק את 36 החרוזים בכל יחס שהוא ? הסבירו בעזרת דוגמאות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר