עמוד:47

7 בבית - ספר שבילים היחס בין מספר התלמידים בכיתה ו 1 לבין המספר של שאר תלמידי השכבה ( תלמידי כיתות ו 2 ו–ו ( 3 הוא : השאר ו . 1 1 : 2 בדקו בכל סעיף : האם ייתכן , שבאותה השנה ובאותו בית - ספר היה יחס כזה בין מספר התלמידים בכיתה ו 1 לבין מספר התלמידים בכיתה ו ? 2 היעזרו בדוגמאות במספרים . 8 חידה בת אב היחס בין גילו של אב לגיל בתו הוא . הבת היא בת . 6 5 : 1 א . מהו גיל האב ? ב . מה היה היחס בין הגילים שלהם כאשר הבת הייתה בת שנה ? ג . האם היחס בין גיל האב לגיל בתו נשמר עם השנים , או שהוא משתנה ? הדגימו במחברת את היחס בין גיל האב לגיל בתו בשנים שונות . ד . בעוד כמה שנים יהיה יחס כזה בין גיל האב לגיל בתו ? בת אב ה . האם היחס בין הגילים שלהם יכול להיות אי–פעם ? הסבירו . 1 : 1 בת אב בת אב ו . מה יקרה קודם : היחס בין גיל האב לגיל הבת יהיה , או שהיחס יהיה ? 5 : 3 5 : 2 בת אב ז . האם ייתכן שהיחס בין גיל האב לגיל בתו יהיה שוב ? הסבירו . 5 : 1

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר