עמוד:45

3 התקן במעונות ילדים קובע שלכל 5 ילדים וילדות צריך להיות איש צוות אחד . א . כתבו את היחס : ב . במעון מצדה יש 60 ילדים . כמה אנשי צוות יש להעסיק במעון ? ג . במעון ארבל יש 90 ילדים ו18– אנשי צוות . האם המעון הזה עומד בדרישות התקן ? הסבירו . ד . במעון תבור יש 12 אנשי צוות . לקראת שנת הלימודים החדשה נרשמו למעון 96 ילדים . כמה ילדים לא יוכלו להתקבל ? ה . הציעו אפשרות למספר ילדים ומספר אנשי צוות במעון שיש בו למעלה מ120– ילדים , והוא מתאים לתקן . ו . האם המעונות הבאים עומדים בתקן ? הסבירו . 4 היחס בין מספר שעות השינה של התינוקת שלנו ביממה , לבין מספר השעות שהיא ערה , ערהת שינה הוא . 3 : 2 האם התינוקת ישנה יותר זמן או ערה יותר זמן ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר