עמוד:42

3 א . נתונים שישה יחסים . מצאו ביניהם יחסים שווים . היעזרו בפירוק ליחס מצומצם . ב . אם לא טעיתם , מצאתם ביחסים שלמעלה שתי קבוצות של יחסים שווים . לכל אחת מהקבוצות בנו טבלת התאמה . ג . הוסיפו שתי שורות בכל טבלה . דיון כיצד החלטתם אילו מספרים לבחור בשורות שהוספתם ? חקרו את הקשרים בין השורות בכל טבלה . האם השתמשתם בקשרים אלה כאשר הוספתם שורות ? 4 לפניכם טבלת התאמה . א . השלימו את הטבלה . ב . כתבו שלושה שוויונות של יחסים לפי הטבלה . ג . הוסיפו בטבלה שני יחסים מתאימים . 5 נתון היחס הזה : ע מ 12 : 32 א . הרחיבו את היחס הנתון כרצונכם , וכתבו את היחס שהתקבל . ב . מהו היחס המצומצם המתאים ליחס הנתון ? ג . האם היחסים שקיבלתם בסעיף א ובסעיף ב שווים זה לזה ? הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר