עמוד:37

7 ציירו שתי מחרוזות שונות שהיחסים בהן שווים . ! כדי לבדוק אם שני יחסים שווים זה לזה , אפשר לפרק את החוליות ולמצוא את היחס המצומצם . אם לשני יחסים יש אותו יחס מצומצם - היחסים שווים . 8 א . התבוננו בחוליה שבציור , וכתבו את היחס המתאים לה . ב . פרקו את החוליה שלמעלה לחוליות שוות שמספר החרוזים בהן קטן ככל האפשר , וציירו את החוליה החדשה . כתבו את היחס המצומצם . ג . כתבו את שני היחסים , וכתבו ביניהם .== דיון האם שני היחסים שווים זה לזה ? 9 לפניכם שלוש חוליות . כתבו לכל חוליה את היחס המתאים לה . מבין שלוש החוליות מצאו שתי חוליות שהיחסים המתאימים להן שווים זה לזה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר