עמוד:29

2 א . בנו מחרוזת כרצונכם , וציירו אותה בדף המחרוזות שבסוף החוברת . ב . ציירו את החוליה הקבועה של המחרוזת שלכם . ג . כתבו את היחס של המחרוזת שלכם : ד . האם אפשר לבנות מחרוזת אחרת שיש לה אותו היחס ? אם כן , במה היא תהיה דומה למחרוזת הראשונה ? במה תהיה שונה ממנה ? 3 שירה ציירה מחרוזת כזאת : דיון מה דעתכם : האם בחוליות שבמחרוזת הזו יש יחס קבוע בין החרוזים מהסוגים השונים ? 4 אופיר צייר מחרוזת כזאת : דיון מה דעתכם : האם המחרוזת בנויה לפי הכללים שקבענו ? ! סדר החרוזים בתוך כל חוליה איננו משפיע על היחס . רק המספר הקבוע של החרוזים משני הסוגים קובע את היחס . ! היחס נקבע לפי החוליה הקבועה של המחרוזת . עיגולים משולשים דוגמה : היחס 4 : 3 מתאים למחרוזת שבחוליה הקבועה שלה יש 4 חרוזים משולשים ו3– חרוזים עגולים . קוראים משמאל לימין כך : היחס בין המשולשים לעיגולים הוא 4 ל . 3– למורה : המחרוזת בסעיף 3 איננה חוקית , מכיוון שאין בה חוליה קבועה שחוזרת על עצמה בכל המחרוזת . המחרוזת בסעיף 4 חוקית , מכיוון שמספר החרוזים העגולים ומספר החרוזים המשולשים קבועים בכל החוליות . הסדר שלהם בתוך כל חוליה איננו משנה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר