עמוד:27

יחס א . בניית מחרוזות 28 ב . יחסים שווים - יחס מצומצם 32 ג . יחסים שווים - יחס מורחב וטבלות התאמה 40 ד . בעיות יחס 44 ה . חלוקה לחלקים לא שווים 48 ו . בעיות נוספות 53 עבודה מסכמת 55 }דף מחרוזות בסוף החוברת דף טבלות התאמה הערה : דפי הגזירה נמצאים גם באתר האינטרנט : חפא / m ל . i גא . פהג www .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר