עמוד:17

ד . משוואות כפל 1 פתרו בעל - פה את תרגילי החילוק . | 24 : 3 = א | 14 : 7 = ב | 32 : 8 = ג | 80 : 4 = ד | 90 : 30 = ה | 242 : 2 = ו דיון הסבירו כיצד פתרתם את תרגיל ה ואת תרגיל ו . 2 פתרו : | 480 : 8 = א | 86 : 2 = ב | 55 : 5 = ג | 125 : 5 = ד | 369 : 3 = ה | 820 : 4 = ו 3 מצאו את הגורם החסר בכל תרגיל כפל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר