עמוד:13

3 בכל סעיף יש ציור של התאמה שנוצרה מכלל התאמה מסוים . רק חלק מכלל ההתאמה נתון . כמה פעמים שוכפל כלל ההתאמה בהתאמה שנוצרה ? כתבו במקום המתאים . השלימו את כלל ההתאמה . הוסיפו התאמה אחרת שנוצרת מאותו כלל התאמה . למורה : במקום לצייר את הצורות אפשר לכתוב בטבלאות את מספר הצורות הדרוש . עמודים המסומנים בסמל מופיעים באינטרנט . אפשר להדפיס אותם , או להעתיק למחברת ולעבוד בה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר