עמוד:9

3 בכל חבילת ניירות יש 500 דפים . ענו על השאלות בעזרת הטבלה . כתבו תרגיל ותשובה לכל שאלה . א . כמה דפים יש ב2– חבילות ? ב . כמה דפים יש ב10– חבילות ? ג . בכמה חבילות יש 2000 דפים ? ד . בכמה חבילות יש 100 , 000 דפים ? דיון איזה מספר מתאים למשבצת הריקה שמתחת לטבלה ? מה משותף לכל התרגילים שכתבתם ? 4 א . מצאו את כלל ההתאמה , וכתבו אותו גם בטבלה וגם במילים . ב . השלימו את שאר השורות . כתבו לכל שורה תרגיל מתאים . דיון כיצד מוצאים מה מופיע כאן כפול ? האם אפשר לסמן חץ בכיוון ההפוך ?( ) איזו פעולה תכתבו מעליו ? כפול מה הקשר בין הסימון לבין כלל ההתאמה ? למורה : כפול : 5 5 אלה הן הפעולות האפשריות במעבר בין שני הטורים בסעיף : 6 התלמידים יבחרו את הפעולה הנוחה להם ביותר ; אין צורך לבקש מהם לפרט את כל האפשרויות .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר