עמוד:4

א . התאמות בציורים ובמספרים לפניכם כלל התאמה : כל עיגול מתאים ל 3 - משולשים . הנה התאמה שנוצרת מן הכלל : הנה עוד התאמה שנוצרת מן הכלל : דיון איך בודקים אם ציור מסוים הוא התאמה שנוצרה מכלל ההתאמה ? ! כלל ההתאמה אומר כמה צורות מסוג מסוים מתאימות לכל צורה בודדת מסוג אחר . 1 לפניכם שתי קבוצות ( קבוצת ריבועים וקבוצת עיגולים ) שיש ביניהן התאמה . א . מצאו את כלל ההתאמה בין הריבועים לעיגולים , כתבו אותו במילים , וציירו אותו . ב . ציירו עוד התאמות שנוצרות מכלל ההתאמה הזה . למורה : בתחילת הפרק עוסקים רק בכללי התאמה של פריט אחד לכמה פריטים . בהמשך הפרק , מעמוד 12 ואילך , עוסקים בכללי התאמה אחרים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר