עמוד:1

פרקי הלימוד בעיות התאמה במספרים טבעיים ; יחידות מידה 3 יחס 27 קנה - מידה 59 שברים פשוטים ומספרים עשרוניים על ישר - המספרים 73 בעיות מילוליות רב - שלביות - המשך 107 בעיות מילוליות בשברים פשוטים ובמספרים עשרוניים 121 מבט לאחור 134 מארז אבזרים לכיתה ו דפי גזירה ( בסוף החוברת ) הערה • ••• ••••••••••••••••••••• •••••••••• . ••••••• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••• , ••• • : חפא / m ל . i גא . פהג www . •••••• " •••••••••••• ••••• •••••••••••• •••••••• •• 1 •• ••••••• •••••••• • •••••• ••••••• .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר