עמוד:13

8 " ו ??? אמר ? ו ? ד אל ?? א ? ל" ( פס' לב ) קרא פס' לב-מ . פסוקים אלו מתארים את הפגישה והשיחה בין דויד לשאול המלך . כתוב במחברת : א . מה הציע דויד לשאול המלך - ומה הייתה תגובת שאול להצעה ? ב . דויד הציג לפני שאול את המצבים הקשים , ? א ? ? ם התמודד בהצלחה , ואת מסקנותיו : © מסקנה א ( פס' לו ) © מסקנה ב ( פס' לז ) ג . איזו מסקנה של דויד שכנעה את שאול ? העתק את המילים המוכיחות את תשובתך . ד . מה הניע את דויד להתייצב לקרב מול גלית ? האם היה זה הפרס שהבטיח שאול למנצח - או ? ... ה . שים לב למילה ”עבד ַ " ? החוזרת בפסוקים ( לב-לו ) וכתוב במחברת : מה אפשר ללמוד מכך על יחסו של דויד אל שאול המלך ? ו . שאול הלביש את דויד במדיו , בקובע נחושת ובשריון ( פס' לח . ( לשם מה ? ז . ” ויס ? ם ? וד מעליו ָ " ( פס' לט ) - מדוע ? היעזר בפירוש מצודת דויד ( ד"ה ? " י ? א נ ִ? ה . ( " ח . ציין את שלושת הפריטים שלקח דויד כדי להילחם בגלית . ? תזכורת - ושאלות למחשבה ? לית הפלשתי עומד מוכן לקרב , מצויד ומוגן מכף רגל ועד ראש : כובע נחושת על ראשו , שריון קשקשים על גופו , וכיסויי נחושת על רגליו וכתפיו . נוסף על כך יש לו חרב וחנית - וגם מגן סביבו . ואילו דויד בא לקראתו בלי שריון , בלי כובע ובלי חרב - ובידו מקל וקלע - וחמש אבנים שהחביא בתרמילו . © איך העז דויד להתייצב כך לפני ? לית ? האם לא חשש ? © איך יגיב ? לית למראה דויד הבא אליו במקל ובקלע ? למורה • פעילות : 7 שאול המלך הכריז על פרס משולש למי שיילחם בגלית , אך פרס זה לא דרבן איש מלוחמי ישראל להיענות להתגרות המתמשכת של גלית - בשל הפחד הגדול ממנו . • בשיחה עם התלמידים חשוב להפנות את תשומת לבם לתגובתו של דויד , הנער הצעיר , שהיה רועה צאן ) ולא לוחם , ) אך הזדעזע מן המעמד המביש שבו גלית " חרף מערכות אלקים חיים “ ) פס ‘ כו . ) תגובתו של דויד מודגשת במהלך הפרק ) פס ‘ כו , לו , מה ( ונובעת , כאמור , מתחושת השליחות ומביטחונו של דויד בד . ‘ • פעילות : 8 תגובתו של שאול להצעת דויד מעידה כי הוא שקל רק את יחסי הכוחות - ולא את האפשרות של עזרת ד . ‘ עמדתו בולטת במיוחד לאור דברי דויד בהמשך , המביעים ביטחון מלא בד ‘ ) פס ‘ לז . ) • " אל יפל לב אדם עליו “ ) פס ‘ לב : ) דברי דויד משקפים את תחושת הייאוש של שאול , שרוח ד ‘ סרה ממנו . • " כי לא נסה “ ) פס ‘ לט : ) לפי תרגום יונתן , המילה נסה היא מלשון נס . ובעקבות התרגום מפרש רד “ ק : " לא יכירו הנס שעשה לי האל אם אלך בכלי המלחמה “ - אך מוסיף כי פירוש זה הוא דרש ומציין שאין להוציא את הפסוק ממשמעו כפשוטו ) ניסה - מלשון ניסיון והתנסות . ) • בשיחה במליאת הכיתה חשוב להבהיר כי דברי דויד על התמודדותו מול הארי והדוב לא באו להעיד על כוחו שלו - אלא על ביטחונו בד , ‘ " אשר הצלני מיד הארי ומיד הדב “ ) פס ‘ לז . ) שאול המלך הציע לדויד את מדיו ואת הציוד הנדרש להגנתו של דויד , אך דויד שלא התנסה בכל אלה , שם מבטחו בד : ‘ " שם ד ‘ צבאות אלקי מערכות ישראל “ ) פס ‘ מה . ) כדאי להיעזר במיולן שבסוף החוברת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר