עמוד:12

6 " ו ? ???? ה ? ל ??? י ה ??? ם והע ? ? ב ו ??? תי ?? ב א ?? עים י ? ם" ( פס' טז ) קרא פס' כד-לא . במשך 40 יום התגרה ? לית הפלשתי בלוחמים של בני ישראל . א . מה הייתה תגובת בני ישראל ? ב . ומה הייתה תגובתו של דויד ? ( פס' כו ) ג . העתק למחברת והשלם בעזרת המילים המתאימות מן השורש ח-ר-ף : דויד החליט לסלק את ה ...... שהביא על ישראל ? לית הפלשתי , ש ...... את צבא שאול . ד . מה הייתה תגובתו של אליאב לדברי דויד - ומה היו טענותיו ? 7 ” מה ?? ע ? ה ? לאי ? א ?? ר י ?? ה את ה ? ל ??? י ה ? ז " ? ( פס' כו ) קרא בפס' כה אחרי האתנחתא ( אתנח . ( היעזר בטעמי המקרא - רביע , זקף קטון , סוף פסוק - וכתוב במחברת : מה היה הפרס המשולש שהבטיח שאול המלך למי שינצח את ? לית הפלשתי ? למורה • פס ‘ יב-כג מתארים את האירועים מנקודת המבט האנושית : השתלשלות הדברים המקרית כביכול ברובד האנושי - שהיא למעשה אמצעי למימוש התכנית האלוקית . בפסוקים אלו הכתוב עובר מעמק האלה ומתיאור העימות בין פלשתים לישראל - לבית לחם , למשפחתו של ישי ולשליחות של דויד אל אחיו , המקשרת בין שתי זירות האירועים . • לתשומת לבך : יש קווי דמיון בין השליחות של יוסף אל אחיו ותוצאותיה - לשליחותו של דויד אל אחיו ותוצאותיה , ובשני הסיפורים השליחות היא אמצעי למימוש התכנית האלוקית . • פעילות : 6 בדויד מפעמת תחושת שליחות אלוקית . אף על פי שהגיע לשדה המערכה בשליחות אביו אל אחיו הלוחמים - הוא מברר מיד עם בואו מה המצב ומתקומם כנגד החרפה . ונראה שהמניע העמוק לתגובתו של דויד הייתה רוח ד , ‘ שצלחה עליו מאז משיחתו למלך . יש לוודא כי בתשובתם על סעיף ד ציינו התלמידים לא רק את תגובתו של אליאב - אלא גם את טענותיו כלפי דויד . לתשומת לבך : דויד בחר שלא להתעמת עם טענותיו של אליאב - " ועל מי נטשת מעט הצאן ההנה במדבר “ ) פס כח ( - אף על פי שפעל כראוי " ויטש את הצאן על שמר “ ) פס ‘ כ . ) יש להזכיר לתלמידים כי דויד הגיע לשדה המערכה לא מבחירתו ולא ביוזמתו - אלא בשליחות אביו . כדאי להיעזר במיולן שבסוף החוברת . שמות הטעמים וסימניהם - בעמ' . 4 " ו ? אספ ? פל ?? ים את מחניהם ל ? לחמה ... ו ? חנ ? ? ין ?? כה ? בין עזקה" ( פרק יז פס' א ) תל עזקה , ברקע - עמק האלה . ( נאמן קם , רחובות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר