עמוד:9

9 לשנן - ולזכור : לפניך פסוקים לשינון מפרק טז . וכל המרבה - הרי זה משובח . דיון עם המורה למורה • על הקשר בין נגינה ובין נבואה " ( ותצלח רוח ד ‘ אל דוד )“ אומר רמב “ ם ) משנה תורה , ספר מדע , הלכות יסודי התורה , פרק ז הלכה ד : ) " שאין הנבואה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות אלא מתוך שמחה “ ) ומצטט בהקשר זה את תיאור בני הנביאים - פרק י פס ‘ ה . ) • בשיחה במליאת הכיתה יש לסכם את שני הנושאים המרכזיים שבפרק : החלק הראשון של הפרק עוסק בבחירת דויד בידי ד , ‘ במשיחתו למלך - ובתוצאותיה : " ותצלח רוח ד ‘ אל דוד “ ) פס ‘ יג . ) בחלק השני , ובמקביל למשיחת דויד והשראת רוח ד ‘ עליו - " ורוח ד ‘ סרה מעם שאול “ וגם " ובעתתו רוח רעה מאת ד “‘ ) פס ‘ יד ( - רוח רעה שחוזרת ונזכרת בפסוקים ארבע פעמים . ובנקודה זו מצטלבים שני מישורי העלילה - התכנון האלוקי והעשייה האנושית : כדי להקל על שאול את ביעותי הרוח הרעה - הציעו עבדיו להביא לו מנגן , ואחד הנערים הציע את דויד בן ישי . וכך הגיע דויד הרועה לארמון המלך , כביכול בשל נסיבות הקשורות למצבו של שאול , ומבלי ששאול או אנשיו ידעו שדויד כבר נבחר למלך וכבר נמשח בידי שמואל . במהלך הדיון בכיתה מומלץ להיעזר במידע למורה שבעמ ‘ . 8-5 • פעילות : 9 לפי שיקול דעתך , אפשר להסתייע בשלושת הפסוקים לשינון כנקודת מוצא לדיון : במישור של העשייה האלוקית - בחירת המלך על ידי ד , ‘ הרואה ללבב ולא לעיניים ; במישור האנושי - החיפוש אחר מנגן לשאול , כדי להפיג את הרוח הרעה שפקדה אותו מאז שרוח ד ‘ צלחה על דויד , לאחר משיחתו ; ואגב כך - פירוט תכונותיו של דויד כמנהיג העתידי של עם ישראל : " ידע נגן וגבור חיל - “ ... "וד ‘ עמו . “ רד “ ק - ר ‘ דוד קמחי - נולד בנשת 1160 בצרפת ושם נפטר בגיל . 75 היה פרןש המקרא ואיש לשון וכתב פירוישם לתורה , לספרי הנביאים וכן לתהילם ולדברי הימים . רד “ ק היה בן למשפחה של אני דקדוק ופרנשי מקרא , ובהם אביו , ר ‘ יוסף קמחי - ואחיו , משה קמחי . פירוש רד “ ק לספרי הנביאים , לתה ם ולדברי הימים מופיע במהדורות של ”מקראות גדוולת . “ דויד מנגן קטע מרצפת פסיפס בבית הכנסת בעזה . בית הכנסת נבנה בתקופת התלמוד . ( באדיבות רשות העתיקות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר