עמוד:8

6 ההצעות להקל על שאול את הרוח הרעה א . העתק את הטבלה למחברת והשלם לפי הפסוקים : ב . מה המשותף להצעה של עבדי שאול - ולבקשה של שאול המלך ? העתק למחברתך את התשובה הנכונה : © להביא את דויד בן ישי , כדי שינגן לפני שאול . © להביא מישהו שיודע לנגן , כדי שינגן לפני שאול . ג . השווה את ההצעה של הנער להצעה של עבדי שאול - וכתוב במחברת : מה הציע הנער - ולא הציעו עבדי שאול ? ? 74 שאלות למחשבה © למה הכתוב מזכיר את כל התכונות של דויד ? ( פס' יח ) והרי רק אחת מהן קשורה לתפקיד הנדרש - ”ידע נגן © . " האם שאול ואנשיו יודעים , שדויד הוא האיש אשר ד' בחר למלך ואשר נמשח בידי שמואל ? 84 ” ו ? י ??? לח ?? א ? ל מלאכים אל י ? ? ? י ו ??? אמר : ?? לחה אלי את דו ? ד ? נ " ... ? ( פס' יט ) א . בפס' יט-כג ביקש שאול מישי שתי בקשות . היעזר במילון שבסוף החוברת וכתוב במחברת : © הבקשה הראשונה ( פס' יט ) © הבקשה השנייה ( פס' כב ) ב . שאלת רשות : איזו בקשה שאול נימק - ומה היה הנימוק ? ג . מה היו תפקידיו של דויד בארמון שאול ? ( פס' כא-כג ) כדאי להיעזר במילון . ד . האם הצליח דויד בתפקידו כמנגן ? שבץ בתשובתך מילים מתאימות בלשון הכתוב . ה . מה היה יחסו של שאול אל דויד ? ( פס' כא-כב ) למורה • פעילות : 6 כדי להקל על שאול שסבל מביעותי הרוח הרעה , הציעו עבדיו להביא לו " איש ידע מנגן בכנור “ - הצעה כללית , שאינה מתכוונת לאדם מסוים . רק הנער הוא שהציע הצעה מעשית , תוך ציון שמו של המועמד ופירוט תכונותיו , נוסף על " כישורי נגינה . " יש לוודא שהתלמידים עמדו על שני המרכיבים בהצעת הנער . תכונות אלו ) פס ‘ יח ( אינן רלבנטיות לתפקיד הנדרש - אך הן הטרמה להמשך הסיפור : " הם דברים שכל אדם שהם בו - הוא הגון לעמוד בהיכל המלך “ ) רד “ ק . ) • לתשומת לבך : " שלחה אלי את דוד בנך “ ) פס ‘ יט : ) אף על פי שדויד נקרא אל המלך כדי לשמש כמנגן , פנייתו של שאול אל ישי אינה מגדירה סיבה או מטרה . נראה שבשלב הראשון שאול ביקש להתרשם מדויד , ולאחר שדויד התמנה למשרתו , והקשר ביניהם נוצר - פיתח שאול רגש של אהבה לדויד ומינה אותו לנושא כליו ) פס ‘ כא ( ולמנגן ) פס' כג . ) וכך - מבלי דעת - הכניס שאול את יריבו ויורשו לתוך ביתו . • פעילות : 8 מומלץ לוודא כי בסעיף ג התלמידים עמדו על תפקידיו של דויד בארמון שאול , נוסף על תפקידו כמנגן .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר