עמוד:7

4 ” ק ? ם מ ? חה ? ? ? י זה ה ? א" ( פס' יב ) א . קרא : ” ו ? מ ? ח ? את " ? ( פס' יג ) כשמעמידין מלך - מושחין אותו ] על ראשו [ בשמן המשחה , שנאמר : ” ו ?? ח ?? מ ? אל את ?? ה ?? מן ו ? צק על ַ ? א ?? ו ?? קה " . ? ? ( פרק י פס' א ) רמב"ם , משנה תורה , הלכות מלכים , פרק א הלכה ז ב . איך נראה דויד , הצעיר בבני ישי ? ג . מה היה השינוי שחל בדויד , לאחר ששמואל משח אותו למלך ? כתוב לפי פירוש רד"ק לפס' יג : ” ר ? ח ד - "' רוח הקודש ורוח גבורה . וכן רוח הקודש נולדה בו מהיום ההוא ומעלה = ) והלאה , ( ואמר ] את [ השירים והמזמורים ברוח הקודש שנולדה בו . כי בכלל רוח ד' - רוח הקודש ורוח גבורה . ד . האם השינוי שחל בדויד היה זמני או קבוע ? העתק מפס' יג את המילים המוכיחות את תשובתך . ה . מה עשה שמואל לאחר שמשח את דויד למלך ? 5 4 ” ו ? ר ? ח ד' ס ? ה מעם ?? א ? ל" ( פס' יד ) קרא פס' יד-כג . כתוב במחברת : א . מה השינוי שחל בשאול ? כדאי להשוות לפרק י פס' ט-י . ב . ומה הקשר בין השינוי שחל בשאול - ובין השינוי שחל בדויד ? ( היעזר בפעילות 4 שאלה ג ( . למורה • לתשומת לבך : אביו של דויד לא הציג אותו מיוזמתו לפני הנביא - כנראה משום שלא העריך את בנו הקטן כראוי לכך . • בין תיאור מראהו של דויד ובין דברי ד ‘ לשמואל ) פס ‘ יב ( ציינה המסורה פסקה חדשה , המדגישה את תגובתו של שמואל למראה דויד : לאחר שמראהו החיצוני של אליאב הטעה אותו - הוא נזהר שלא לטעות שוב , ולכן ד ‘ פונה אליו ומזרזו : " קום משחהו כי זה הוא . “ ויש המפרשים את הפסקה החדשה בכתוב כמציינת תקופה חדשה בישראל . • " ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אתו “ ) פס ‘ יג : ) כדאי להסביר לתלמידים את משמעות המושג למשוח : ליצוק את שמן המשחה על ראשו של הנבחר כסימן למינוי מקודש , כפי שעשה שמואל בעת משיחת שאול ) פרק י פס ‘ א . ) • פעילויות : 5-4 בעקבות משיחתו למלך נחה על דויד רוח ד ‘ - כפי שצלחה על שאול בשעתו ) פרק י פס' י . ) ואילו רוח ד , ‘ שהייתה על שאול לאחר משיחתו וטרם חטאו , סרה מעליו " ובעתתו רוח רעה מאת ד . “‘ • בשיחה עם התלמידים חשוב להדגיש כי בחירתו של אדם למלך בידי ד ‘ מחוללת בו שינוי פנימי - רוחני : כך קרה בשעתו לשאול - וכך קורה עכשיו לדויד . כדאי להיעזר במיולן שבסוף החוברת . על רד"ק - בעמ' . 9

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר