עמוד:6

ג . ד' אומר לשמואל : ”ואנכי א ? דיע ?ֲ " ... ( פס' ג ) כתוב : מה שמואל כבר ידע בשלב הזה ( פס' א ) - ומה עדיין לא ידע ? ד . לאחר ששמואל הגיע לבית לחם , הוא הודיע לזקני העיר : ”לז ? ח לד' ? אתי" ( פס' ה . ( כתוב : את מי הזמין שמואל להשתתף בזבח - נוסף על זקני העיר , ומדוע ? ? שאלה למחשבה ” ו ? ל ? א ?? לח ? אל י ? ? ? י ? ית ה ? חמי ? י ? איתי ? בניו לי מל " ? ( פס' א ) האם שמואל הנביא ידע במי בחר ד' למלך ? שים לב : האם השם הנזכר בפסוק הוא שם פרטי ? 3 ?” י האדם י ?? אה לעינים - ? ו ? ד' י ?? אה ל ? בב" ( פס' ז ) קרא פס' ו-יג . א . כתוב במחברת : כמה בנים היו לישי - ומי מהם נזכר בשמו ? ישי הציג לשמואל את בניו זה אחר זה , לפי הסדר , החל בבן הבכור - אליאב . ב . מה אמר שמואל ( בלבו ) כשראה את אליאב ? כתוב לפי פירוש רש"י לפס' ו . ג . האם ד' בחר באליאב ? העתק בלשון הכתוב את המילים המוכיחות את תשובתך . ד . קרא את דברי ד' לשמואל : מי הרשים את שמואל - ומדוע ? ( כדאי להיעזר בפירוש רש"י לפס' ז , ד"ה ” אל ?? ט אל מ ? אה ( . " ? ה . היעזר במילון שבסוף החוברת וכתוב : מה בני אדם מסוגלים לראות - ומה ד' רואה ? ו . מדוע שאל שמואל את ישי : ”הת ?? ה ? ע ?ָ ים ? " ( פס' יא ) למורה • " כי האדם יראה לעינים - וד ‘ יראה ללבב “ ) פס ‘ ז : ) בפס ‘ ו-ז נזכר הפועל לראות ארבע פעמים - חזרה המדגישה את ההבדל בין ראיית האדם המוגבלת לחיצוניות בלבד ובין ראייתו של ד ‘ החודרת לפנימיותו של האדם . ומכאן הרעיון המרכזי - בחירת המלך הראוי יכולה להיעשות רק בידי ד ‘ - ולא בידי אדם , כפי שמעידה התרשמותו המוטעית של שמואל : הוא התרשם שאליאב היה " יפה מראה והגון למלכות לפי מראהו , “ אך ד ‘ ידע " כי איננו הגון לפי לבבו “ ) רד “ ק לפס ‘ ז . ) לפי שיקול דעתך , אפשר להחזיר את התלמידים לתיאורו החיצוני של שאול - ולדמיון בין תיאורו ) פרק י פס ‘ כג ( ובין תיאור אליאב , כהמחשה נוספת להתרשמות אנושית מוטעית . • בעקבות פעילות 3 מומלץ לעסוק בהבדל בין שיפוט המבוסס על הטווח הקרוב , המיידי , ובין שיפוט לטווח ארוך . לדוגמה - תזונה נכונה : בטווח המיידי - ילדים אוהבים ממתקים וחטיפים ורוצים בהם תמיד - והרבה . אבל ההורים , מתוך תחושת אחריות וראייה לטווח ארוך , מרסנים דרישה זו של הילדים . חנן ישכר ) Israelimages . com / בית לחם

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר