עמוד:5

פרק טז ” וי ֹּ אמר ד' אל שמו ּ אל : עד מתי אתה מת ְ אבל אל ש ׁ או ּ ל - ואני מאסתיו" 1 תזכורת קצרה בפרקים א-טו למדת על סוף תקופת השופטים ועל תחילתה של תקופה חדשה בעם ַ ישראל : תקופת המלוכה . שאול היה המלך הראשון שנבחר על ידי ד , ' ולאחר שנמשח למלך - נחה עליו רוח ד , ' והוא היה לאדם אחר . בפרק טו למדת על המלחמה של שאול בעמלק - ועל חטאו במלחמה . שמואל הנביא הוכיח את שאול על חטאו והודיע לו : ?” י מאס ? ה את ? בר ד' - ו ? מאס ? ד' מהי ? ת מל ? על ַ י ??? אל" ( פרק טו פס' כו ) ואז - ”ו ? א יסף ?? מ ? אל ל ? א ? ת את ? א ? ? ל עד ַ י ? ם מ ? ת . " ? מדוע ? עיין בפרק טו פס' לה ( עד לטעם אתנחתא ) - וכתוב במחברת . 2 " ו ? י ? אמר ד' אל ?? מ ? אל" ( פרק טז פס' א ) קרא פרק טז פס' א-ה והיעזר במילון שבסוף החוברת . בפתיחת פרק טז ד' פונה אל שמואל הנביא בטענה - וגם מטיל עליו משימה . היעזר בפירוש מצודת דויד - וכתוב במחברת : א . מה הייתה הטענה של ד' כלפי שמואל ? ( פס' א - עד הטעם אתנחתא ) ב . היעזר במילון שבסוף החוברת - וכתוב במחברת : © מה הייתה המשימה שהטיל ד' על שמואל ? ( פס' א - אחרי הטעם אתנחתא ) © מה הייתה תגובתו של שמואל למשימה ? למורה • פרק טז הוא המשך לפרק טו ולחטאו של שאול - אך הוא מציג גם את המפנה : בחירת דויד על ידי ד' ומשיחתו למלך על ידי שמואל הנביא . רוח ד' סרה מעל שאול - ושרתה מעתה על דויד . ואילו את שאול ביעתה מכאן ואילך רוח רעה . • " עד מתי אתה מתאבל אל שאול" ) פס' א : ) פסוק זה מעיד על יחסו הדו-ערכי של שמואל אל שאול : מלכתחילה התנגד שמואל למלוכה - ולהמלכתו של שאול , אך לאחר חטאו של שאול והדחתו מן המלוכה שקע שמואל באבל מתמשך . ההוראה של ד' - " מלא קרנך שמן ולך אשלחך" - עוררה את שמואל לעשייה ) פס' ג . ) • " איך אלך ושמע שאול והרגני " ? ) פס' ב : ) דברי שמואל מעידים על חששו מתגובתו של שאול , ותשובת ד' היא מענה לחשש זה : ד' הציע לשמואל להסתיר את המטרה האמיתית של ההליכה לבית לחם " מפני השלום" - כדי למנוע פגיעה בו ) תלמוד בבלי , מסכת יבמות , דף סה עמ ‘ ב . ) לפי ר"י אברבנאל , דברי שמואל אינם מעידים על חשש אמיתי אלא על ניסיונו של שמואל " להשתמט מההליכה" מכיוון " ששמואל לא היה רוצה למשוח איש בחיי שאול" ולכן בחר בתואנה זו . תשובת ד' נועדה " לפייסו בדברים , " שהרי הליכתו הייתה לשם מצווה - לזבוח לד . ' • בפעילות 2 יש לוודא שהתלמידים השיבו נכון על השאלות : הבחינו בין טענת ד' כלפי שמואל ובין המשימה שהטיל עליו ; איתרו את המידע שנמסר לשמואל - להבדיל מן המידע הידוע לקורא ואינו ידוע לשמואל ; וזיהו את המוזמנים לזבח - וגם את הסיבה ) שאינה גלויה בכתוב ( להזמנתם . • יש לשים לב שבסעיף ב התלמידים ענו על שתי השאלות . בדיקה כזאת מסייעת להם לפתח מיומנויות של מילוי הוראות באופן מלא ומדויק . שמות הטעמים וסימניהם - בעמ' . 4 על פירוש מצודת דויד - בעמ' . 32

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר