עמוד:4

שמות הטעמים וסימניהם למורה תהליך ההוראה - ספר שמואל ) פרקים טז-לא ( תהליך ההוראה והלמידה יתבסס על חלוקה לפרקים - וליחידות לימוד בכל פרק . לתהליך - שלבים אחדים , והוא יתקיים בהרכבים שונים של קבוצות למידה : א . פתיחת תהליך ההוראה - במליאת הכיתה : יש לקרוא את הפרק בקריאה קולית . ב . שאילת שאלות על הפרק - במליאת הכיתה : התלמידים יעלו שאלות , יכתבו אותן במחברת ולאחר מכן יציגו אותן לפני הכיתה . לפי הצורך , יתווספו גם שאלות של המורה . כל השאלות יישארו בשלב זה ללא תשובות - עד לסיום לימוד היחידה . ג . עבודה עצמית בחוברת על יחידת הלימוד שבפרק : התלמידים יעבדו בחוברת עם ספר התנ"ך ועם מחברת - בעבודה עצמית שמטרתה לפתח מיומנויות של לומד עצמאי במקרא . הפעילויות בחוברת מאפשרות לרוב התלמידים לעבוד בעבודה עצמית , ללא תיווך המורה . לתשומת לבך : החוברת נועדה ללמידה בכיתה - ולא לעבודת בית , והיא מציעה פעילויות חובה לצד פעילויות רשות , וכן פעילויות דיון בחברותא . אין לכתוב בחוברת . ד . הוראה בקבוצות קטנות : כאשר רוב התלמידים יעסקו בעבודה עצמית , יוקדש זמן המורה לעבודה עם קבוצות קטנות של לומדים : עבודה עם תלמידים מתקשים הזקוקים לתיווך המורה - כהכנה לעבודה עצמית , דיון עם קבוצות תלמידים ) הומוגניות או הטרוגניות ( על תכנים ועל נושאים ערכיים הקשורים לפרק הנלמד ולמטרותיך בהוראה ) תוך הסתייעות בהצעות למורה שבחוברת , ) משוב מתלמידים על פעילויות רשות , וכן עבודה עם קבוצות תלמידים על מיומנויות מקרא כלליות , לדוגמה - טעמי המקרא או קריאת פרשנים . ה . דיון בכיתה - על נושאים שנלמדו בפרק או עולים ממנו : בחוברת מובאות הצעות לשיקול דעתך . חשוב להכין את התלמידים המתקשים לדיון ) כמוסבר בסעיף ד ( כדי לאפשר להם להשתתף בו באופן פעיל . ו . בדיקת השאלות שהועלו לאחר קריאת הפרק : יש לחזור במליאת הכיתה אל השאלות שנשאלו בפתיחת הלמידה ) כמוסבר בסעיף ב ( ולברר אילו שאלות קיבלו מענה במהלך הלמידה , ואילו נותרו פתוחות . לפי שיקול דעתך והיכרותך עם תלמידיך , אפשר להציע לתלמידים להסתייע בהורים , באחים בוגרים או ברב בית הספר כדי למצוא תשובות לשאלות שנותרו ללא מענה - ולהציג אותן לפני הכיתה בשיעור הבא . ז . סיכום תהליך ההוראה - במליאת הכיתה : יש לקרוא ברצף את הפרק כולו ) קריאה חוזרת . ) ( הספרייה הלאומית , ירושלים קטע מדף פתיחה לספר שמואל נדפס בעיר נפולי שבאיטליה בשנת רנ"ב . 1492 - בראש העמוד - המילה הפותחת את ספר שמואל , מוגדלת ומעוטרת .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר