עמוד:295

עמ ' : 182 משה שמש , " המאבק הערבי על המים נגד ישראל , " 1967 – 1959 בתוך : עיונים בתקומת ישראל , , 1997 כרך , 7 עמ ' ) . 130 כל הזכויות שמורות למרכז למורשת בן-גוריון , קריית שדה-בוקר , הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב . עמ ' : 184 זאב שיף , " מאי - 67 המטה הכללי בעיני ממשלת אשכול , " בתוך : אשר ססר ( עורך , ( שישה ימים - שלושים שנה , מבט חדש על מלחמת ששת הימים , , 1999 עמ ' . 196 הוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . ( כל הזכויות שמורות . עמ ' : 187 תום שגב , - 1967 והארץ שינתה את פניה , , 2005 עמ ' © . 463-462 כל הזכויות בשפה העברית שמורות לכתר הוצאה לאור , ירושלים . עמ ' : 188 החלטת מועצת הביטחון ) . 242 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ ' : 194 אריה שלו , " הערכות המודיעין לקראת המלחמה , " בתוך : משה שמש , זאב דרורי ( עורכים , ( טראומה לאומית - מלחמת יום הכיפורים אחרי שלושים שנה ועוד מלחמה , , 2008 עמ ' ) . 86 כל הזכויות שמורות למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות , אוניברסיטת בןגוריון בנגב . עמ ' : 194 יצחק גל-נור , " הקונספציה שמאחורי הקונספציה , " בתוך : משה שמש , זאב דרורי ( עורכים , ( טראומה לאומית- מלחמת יום הכיפורים אחרי שלושים שנה ועוד מלחמה , , 2008 עמ ' ) . 271 – 269 כל הזכויות שמורות למכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב . עמ ' : 200-199 קטעים מנאומו של אנואר אל-סאדאת בכנסת , 20 בנובמבר . 1977 מתוך אתר הכנסת . © כל הזכויות שמורות , , 2000 מדינת ישראל . עמ ' : 200 קטעים מנאומו של מנחם בגין בכנסת , 20 בנובמבר . 1977 מתוך אתר הכנסת . © כל הזכויות שמורות , , 2002 מדינת ישראל . עמ ' : 207 יעקב רוטבליט , " שיר לשלום © . " כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 208 קטעים מנאומו של יצחק רבין במעמד חתימת הסכם השלום בין ישראל לירדן , 26 באוקטובר © . 1994 כל הזכויות שמורות . עמ ' : 218 חיים משה שפירא , © . 20 . 12 . 1948 כל הזכויות שמורות לארכיון הכנסת . עמ ' : 218 דוד בן-גוריון , דברי הכנסת , , 15 . 8 . 1949 כ ' באב , תש " ט . © כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ ' : 220-219 התפלגויות על פי : ירון צור , " העלייה מארצות האסלאם , " בתוך : צבי צמרת וחנה יבלונקה ( עורכים , ( העשור הראשון - תש " חתשי " ח , , 1997 עמ ' © . 81-80 כל הזכויות שמורות להוצאת יד יצחק בן-צבי , ירושלים . עמ ' : 224 דניאל פלזנשטיין , אריה שחר , " הגיאוגרפיה של המעברות , " בתוך : מרדכי נאור ( עורך , ( עולים ומעברות , 1952-1948 - תשמ " ז , עידן , 8 עמ ' © . 94 – 93 כל הזכויות שמורות להוצאת יד יצחק בן -צבי , ירושלים . עמ ' : 229 דוד בן-גוריון , מדינת ישראל המחודשת , , 1969 כרך ראשון , עמ ' ) . 386 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 233-232 ברוך גור-גורביץ , " מדיניות ההגירה הסובייטית בשנות השישים והשבעים , " בתוך : חיפוש זהות בין התבוללות להגירה : היחסים בין השלטון הצארי , הסובייטי והרוסי לבין היהודים , , 2003 עמ ' . 182 הוצאת הספרייה הציונית – ההוצאה לאור של ההסתדרות הציונית העולמית . © כל הזכויות שמורות למחבר . עמ ' : 234 יעקב קדמי ( יאשה קזקוב , ( אחד שהפר את הדממה , , 1970 הוצאת ברנרד דויטש . ( כל הזכויות שמורות למחבר . עמ ' : 235-234 מכתב של 18 משפחות מגרוזיה , , 6 . 8 . 1969 מתוך : על נהרות היגון - מאבקם של יהודים בברית המועצות לחרות ולעליה , 1987 , עמ ' . 102-99 המועצה הציבורית למען יהודי ברית-המועצות , מרכז ההסברה , שירות הפרסומים , משרד החינוך והתרבות , האגף לתכניות לימודים . ( כל הזכויות שמורות . עמ ' : 237 יונה בוגלה , מכתב תודה לממשלת ישראל , . 22 . 5 . 1975 בתוך : מלכה שבתאי , " הכי אחי " - מסע הזהות של חיילים עולים מאתיופיה , , 1999 עמ ' . 36 צ ' ריקובר מוציאים לאור , תל אביב . ( כל הזכויות שמורות למחבר . עמ ' : 239-238 גדי בן-עזר , כמו אור בכד-עלייתם וקליטתם של יהודי אתיופיה , , 1992 עמ ' © . 78-77 כל הזכויות שמורות להוצאת ראובן מס , ירושלים . עמ ' : 247 סמי שלום שטרית , " או שהעוגה לכולם , או שלא תהיה עוגה , " ! בתוך : המאבק המזרחי בישראל , , 1971 עמ ' © . 154 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 248-247 מנחם הופנונג , מחאה וחמאה - השפעת הפגנות הפנתרים השחורים על הקצאות לצורכי חברה ורווחה , , 2006 עמ ' . 45 - 44 נבו הוצאה לאור . © זכויות היוצרים שמורות למחבר . עמ ' : 250 אריה נאור , ארץ ישראל השלמה - אמונה ומדיניות , , 2001 עמ ' © . 156 כל הזכויות שמורות להוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה , חיפה ולזמורה-ביתן מוציאים לאור , אור יהודה . עמ ' : 250 מיכאל פייגה , " גוש אמונים והמפץ הגדול של הזיכרון , " בתוך : שתי מפות לגדה - גוש אמונים , שלום עכשיו ועיצוב המרחב בישראל , תשס " ג , עמ ' © . 49 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע " ש י " ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ ' : 250 "מכתב הקצינים , " בתוך : צלי רשף , שלום עכשיו - ממכתב הקצינים ועד השלום עכשיו , , 1996 עמ ' © . 14-13 כל הזכויות שמורות לכתר הוצאה לאור , ירושלים . עמ ' : 253 נתן אלתרמן , " מגש הכסף , " בתוך : הטור השביעי , , 1986 ספר ראשון , תש " ג-תשי " ד , עמ ' © . 155-154 כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 254 ארנון לפיד , " הזמנה לבכי , 1974 , " שדמות , נ " ג , חורף תשל " ד , עמ ' © . 50 כל הזכויות שמורות לאורנים , המכללה האקדמית לחינוך . עמ ' : 260 חנה יבלונקה , " עולי אירופה ותודעת השואה , " בתוך : צבי צמרת וחנה יבלונקה ( עורכים , ( העשור הראשון - תש " ח-תשי " ח , , 1997 עמ ' © . 52 כל הזכויות שמורות להוצאת יד יצחק בן-צבי , ירושלים . עמ ' : 263 דברי הכנסת , ישיבות לח-מ , ינואר , 1952 עמ ' © . 907 , 905 , 897-896 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ ' : 267 גדעון האוזנר , משפט ירושלים , , 1980 עמ ' . 326-324 בית לוחמי הגיטאות ע " ש יצחק קצנלסון והוצאת הקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למרכז ההסברה – ההוצאה לאור , ירושלים . עמ ' : 267 דוד בן-גוריון , מדינת ישראל המחודשת , , 1969 כרך שני , עמ ' © . 649 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 269 חיים גורי , עיתון " למרחב . " בתוך : חנה יבלונקה , " משפט אייכמן והישראלים : מקץ 40 שנה , " בשביל הזיכרון , , 2001 , 41 עמ ' © . 26 כל הזכויות שמורות ליד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה , בית הספר המרכזי להוראת השואה , ירושלים . עמ ' : 275 יעקב ניוזנר , " האם אמריקה היא הארץ המובטחת ליהודים "? וושינגטון פוסט , © . 8 . 3 . 1987 כל הזכויות שמורות . עמ ' : 276 נתן אלתרמן , " ניו-פומבדיתא . " מתוך : הטור השביעי , , 1986 ספר ראשון , תש " ג-תשי " ד , עמ ' . 241-239 הוצאת הקיבוץ המאוחד . © כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו " ם . עמ ' : 277 יוסי ביילין , מותו של הדוד מאמריקה- יהודים במאה ה- , 1999 , 21 נספח : 1 "ביקור הגבר , " עמ ' © . 234-228 כל הזכויות שמורות למשכל הוצאה לאור מיסודן של ידיעות אחרונות וספרי חמד , תל אביב . עמ ' : 281-280 קטעים מנאומו של ח " כ ראובן ריבלין , 19 במאי © . 1998 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . השתדלנו לאתר ולציין את כל בעלי הזכויות לפריטים המופיעים בספר זה . אנו מתנצלים מראש על כל טעות או השמטה , ואם יובאו לידיעתנו - נתקנן במהדורה הבאה . correction in future editions . Every effort has been made to locate and credit all copyright holders . In case of omission or mistake please contact the publisher for

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר