עמוד:294

עמ ' : 52 דוד רזיאל , עיתון " בחרב " , 1937 בתוך : דוד ניב , מערכות הארגון הצבאי הלאומי , חלק שני , עמ ' ) . 42-41 כל הזכויות שמורות למוסד קלוזנר , תל אביב . עמ ' : 58 דוד בן-גוריון , במערכה , כרך שלישי , תש " י , עמ ' . 15-14 הוצאת מפלגת פועלי ארץ-ישראל . באדיבות החברה להפצת משנתו של דוד בןגוריון , תל אביב . ( כל הזכויות שמורות . עמ ' : 61 יהודה סלוצקי , ספר תולדות ההגנה , תשל " ג , 1973 - כרך שלישי - ממאבק למלחמה , חלק שלישי , עמ ' ) . 1854 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 62 חנה סנש , " אשרי הגפרור © . " כל הזכויות שמורות למחברת ולאקו " ם . עמ ' : 62 דינה פורת , הנהגה במילכוד , , 1987 עמ ' ) . 415-413 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 63 על פי : יהודה ואלך , אטלס כרטא לתולדות ארץ-ישראל - מראשית ההתיישבות ועד קום המדינה , עמ ' ) . 88 כל הזכויות שמורות לכרטא , ירושלים . עמ ' : 67 מנחם בגין , המרד , , 1969 עמ ' . 58-56 הוצאת ספרים אחיאסף . באדיבות מכון ז ' בוטינסקי בישראל , תל אביב . עמ ' : 76 אניטה שפירא , יגאל אלון : אביב חלדו-ביוגרפיה , , 2004 עמ ' ) . 266-265 כל הזכויות שמורות להוצאת הקיבוץ המאוחד , בני ברק . עמ ' : 86-85 יונה בנדמן , " גיבוש התוכנית הבריטית להתפנות מארץ- ישראל . " בתוך : אלון קדיש ( עורך , ( מלחמת העצמאות תש " ח-תש " ט - דיון מחודש , , 2004 חלק ב , ' עמ ' © . 595 כל הזכויות שמורות לעמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי , מיסודם של : הארגון הארצי של חברי ה " הגנה , " אגודת דור הפלמ " ח , יד טבנקין ולהוצאה לאור – משרד הביטחון . עמ ' : 86 דוד בן-גוריון , מדינת ישראל המחודשת , , 1969 כרך ראשון , עמ ' ) . 73 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 88 גיאורג ( כורגה ) גארסייה-גראנדוס , תרגום : יצחק א ' עבאדי , כך נולדה מדינת ישראל , , 1948 עמ ' ) . 84-82 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים אחיאסף , נתניה . עמ ' : 91 דוד בן גוריון , מן היומן , , 1987 עמ ' © . 12-11 כל הזכויות שמורות למשרד הביטחון - ההוצאה לאור . עמ ' : 91 עמוס עוז , סיפור על אהבה וחושך , , 2002 עמ ' ) . 405-404 כל הזכויות שמורות למחבר ולכתר הוצאה לאור , ירושלים . עמ ' : 95 עמיצור אילן , " יחסי הכוחות ומוכנות למלחמה , " בתוך : אלון קדיש ( עורך , ( מלחמת העצמאות תש " ח-תש " ט-דיון מחודש , , 2004 חלק א , ' עמ ' © . 93 כל הזכויות שמורות לעמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי , מיסודם של : הארגון הארצי של חברי ה " הגנה , " אגודת דור הפלמ " ח , יד טבנקין ולהוצאה לאור - משרד הביטחון . עמ ' : 97 עמיצור אילן , " יחסי הכוחות ומוכנות למלחמה , " בתוך : אלון קדיש ( עורך , ( מלחמת העצמאות תש " ח-תש " ט-דיון מחודש , , 2004 חלק א , ' עמ ' © . 98-97 כל הזכויות שמורות לעמותה לחקר כוח המגן על שם ישראל גלילי , מיסודם של : הארגון הארצי של חברי ה " הגנה , " אגודת דור הפלמ " ח , יד טבנקין ולהוצאה לאור - משרד הביטחון . עמ ' : 102-101 תכנית ד ' - פקודת אב . 10 . 3 . 1948 - מתוך : ארגון ההגנה – האתר הרשמי . ( כרטא , ירושלים . עמ ' : 103 צ ' רטה אברמסקי , " מיומנה של אשה מימי המצור בירושלים תש " ח " , ( 1948 ) בתוך : אגרות יעקב דוד אברמסקי , , 1991 עמ ' ) . 288 289- כל הזכויות שמורות לספרית פועלים , בני ברק . עמ ' : 104 ציפורה פורת , מכתבים מירושלים , , 1998 עמ ' © . 143 כל הזכויות שמורות לצ ' ריקובר מוציאים לאור , תל אביב . עמ ' : 107 משה שרת , בשער האומות , 1949-1946 תשי " ח , 1958 – עמ ' ) . 228-226 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 109 דוד בן-גוריון , מדינת ישראל המחודשת , , 1969 כרך ראשון , עמ ' ) . 82 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 107 זאב שרף , שלושה ימים , תשי " ט , 1959 - עמ ' ) . 61 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 107 ימימה רוזנטל ( עורכת , ( דוד בן גוריון , מבחר תעודות , ( 1963-1947 ) תשנ " ז , עמ ' ) . 25-23 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל , ארכיון המדינה , ירושלים . עמ ' : 108 משה שרת , בשער האומות , 1949-1946 תשי " ח , 1958 – עמ ' ) . 227-226 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 108 נתנאל לורך , קורות מלחמת העצמאות , , 1998 עמ ' ) . 229-228 כל הזכויות שמורות להוצאת מודן , מושב בן שמן . עמ ' : 109-108 מאיר אביזוהר ( עורך , ( עכשיו או לעולם לא , תשמ " ט , 1989 – כרך ב , עמ ' ) . 483-482 כל הזכויות שמורות לקרן ברל כצנלסון , בית ברל . עמ ' : 110 זאב שרף , שלושה ימים , תשי " ט , 1959 - עמ ' ) . 231-230 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 119 אלון קדיש , אברהם סלע , ארנון גולן , כיבוש לוד - יולי , 1948 תש " ס , 2000 – עמ ' ) . 47-46 כל הזכויות שמורות למשרד הביטחון - ההוצאה לאור . עמ ' : 122 משה שרת , בשער האומות , 1958 , 1949-1946 - עמ ' ) . 338-337 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 123 יואב גלבר , קוממיות ונכבה - ישראל , הפלסטינים ומדינות ערב , , 2004 עמ ' . 470 כל הזכויות שמורות . 2004 ) יואב גלבר . זכויות בעברית 2004 © כנרת , זמורה-ביתן , דביר -מוציאים לאור . עמ ' : 125 ימימה רוזנטל , " ממלחמה להסכם – שיחות שביתת הנשק בין ישראל לשכנותיה , , " 1949 בתוך : מרדכי נאור ( עורך , ( שנה ראשונה לעצמאות , 1988 , 1949-1948 - עמ ' © . 200-199 כל הזכויות שמורות להוצאת יד יצחק בן-צבי , ירושלים . עמ ' : 137 ברנרד רייך , " האינטרסים האמריקניים במזרח התיכון , " בתוך : איתמר רבינוביץ וחיים שקד ( עורכים , ( תרגום : עמנואל לוטם , אילנה דן ויעל לוין , המזרח-התיכון וארצות-הברית , , 1980 עמ ' © . 100 , 76 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 143 חיים סעדון ( עורך , ( בגלוי ובסתר : העליות הגדולות מארצות האסלאם , ( 1967-1948 ) תש " ס , עמ ' © . 13 כל הזכויות שמורות למכון בן-צבי של יד יצחק בן-צבי , ירושלים . עמ : 144 חיים סעדון ( עורך , ( עיראק , תשס " ב , עמ ' © . 27 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך , למכון בן-צבי של יד יצחק בן-צבי והאוניברסיטה העברית בירושלים . עמ ' : 158 תרשים על פי : מלקולם א ' יאפ , תרגום : יוסי מילוא , המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה , , 1996 עמ ' © . 182 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למוסד ביאליק והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , ירושלים ובאר שבע . עמ ' : 161 ג ' מאל עבד אל נאצר , תרגום : חיים א ' רביב , הפילוסופיה של המהפכה , , 1954 עמ ' © . 52-51 כל הזכויות שמורות לירון גולן . עמ ' : 162 שמעון שמיר , " שקיעת המשיחיות הנאצריסטית , " בתוך : שמעון שמיר ( עורך , ( ירידת הנאצריזם -1970-1965 שקיעתה של תנועה משיחית , , 1978 עמ ' ) . 14-13 כל הזכויות שמורות למכון שילוח לחקר המזרח התיכון ואפריקה , אוניברסיטת תל-אביב . עמ ' : 167 מלקולם א ' יאפ , תרגום : יוסי מילוא , המזרח הקרוב למן מלחמת העולם הראשונה , , 1996 עמ ' © . 249-248 כל הזכויות למהדורה העברית שמורות למוסד ביאליק והוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב , ירושלים ובאר שבע . עמ ' : 167 יצחק ביילי , " הפלשתינאים וירדן בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום-הכיפורים , " בתוך : איתן גלבוע , מרדכי נאור ( עורכים , ( הסכסוך הערבי-ישראלי , גורמים , עימותים , סיכויים , , 1981 עמ ' © . 177 כל הזכויות שמורות למשרד הביטחון -ההוצאה לאור . עמ ' : 171 דוד בן- גוריון , מדינת ישראל המחודשת , , 1969 כרך ראשון , עמ ' ) . 470-469 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים עם עובד , תל אביב . עמ ' : 173 זכי שלום , דוד בן-גוריון , מדינת ישראל והעולם הערבי , , 1995 , 1956 - 1949 עמ ' ) . 158 כל הזכויות שמורות למרכז למורשת בןגוריון , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב . עמ ' : 173 משה דיין , " הרמטכ " ל מספיד את רועי רוטברג . " באדיבות ארכיון צה " ל ומערכת הביטחון . ( כל הזכויות שמורות לארכיון צה " ל ולמערכת הביטחון . עמ ' : 177 " מיומנו של בן- גוריון : מערכת סיני , " בתוך : משה שמש , אילן טרואן ( עורכים , ( מבצע קדש ומערכת סואץ , 1994 , 1956 עמ ' ) . 301 - 300 כל הזכויות שמורות למרכז למורשת בן-גוריון , קריית שדה בוקר ולהוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר