עמוד:292

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בתמונות , במסמכים , בקטעים ובשירים . . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce their materials in this book תמונות רישום התמונות והאיורים נעשה על-פי סדר הופעתם בספר ומצוין בקיצורים : י – ימין ; ש – שמאל ; ע – עליון ; א – אמצעי ; ת – תחתון לדוגמה : 26 ע – עמ ' 26 תמונה עליונה 91 שע – עמ ' 91 תמונה שמאלית עליונה על העטיפה : רחל טימור , " רחוב אלנבי , 2003 , " שמן על בד . © רחל טימור יחידה 1 -בניין הבית הלאומי ( 1945-1918 ) עמ ' - 12 ארכיון הצילומים של קק " ל . צילום : יוסף שויג ? עמ ' ? Washington . ] LC-DIG-matpc-02286 [ Library of Congress Prints and Photographs Division - 13 עמ ' - 15 באדיבות משפחת כהן-אביאלי , ירושלים ? עמ ' - 17 ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' - 19 אוסף הספרייה הלאומית , ירושלים . ( מ ? http : // jnul . huji . ac . il . ( TMA 4183- עמ ' - 20 באדיבות ארכיון " בית הרב " קוק , ירושלים ? עמ ' - 21 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 24 צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 29 ע - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 29 ת - מכון לבון - ארכיון תנועת העבודה ? עמ ' Library of Congress Prints and - 30 ? Photographs Division Washington ] LC-DIG-matpc-13363 [ עמ ' 33 ע - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 33 ת ? Library of Congress Prints and Photographs Division Washington ] LC-DIG-matpc-03666 [ - עמ ' - 35 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 36 ש - ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' 36 י - מכון לבון - ארכיון תנועת העבודה ? עמ ' 39 ש ? Library of Congress Prints and Photographs Division Washington ( LC-DIG-matpc-05815 ) - עמ ' 39 י - ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' – 41 אוסף הספרייה הלאומית , ירושלים . . http : // jnul . huji . ac . il מתוך : ? . ( V 3830 34 ) 1930 , " Government in the United Kingdom Palestine Statement of Policy by His Majesty's " עמ ' - 42 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 43 מתוך : " עיר במודעות , יפו ותל-אביב , " 1935-1900 – ספר א ' ( ר ' זאבי , עורך , ( מוזיאון ארץ-ישראל - תל-אביב , , 1988 עמוד ? 61 עמ ' - 44 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 45 ע - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 45 ת - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 50 ע - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 50 ת - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 52 ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' 53 יע - ארכיון הצילומים של קק " ל ? עמ ' 55 שע- אוסף הארכיון לתולדות ההגנה ? עמ ' 53 שא , Yanivreg - ויקיפדיה העברית ? עמ ' 53 ית– ועמ ' 9-8 ( רקע ) - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 54 י - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 54 ש - ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב . באדיבות רות אלון , ישראל . ? www . bh . org . il עמ ' 58 א - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 58 ש- מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 59 י - מכון לבון - ארכיון תנועת העבודה ? עמ ' 59 שע- מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 59 שת- ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב . ? www . bh . org . il עמ ' 60 י - מכון ז ' בוטינסקי בישראל , תל אביב ? עמ ' - 61 צילום : הנס פין , לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 66 מכון ז ' בוטינסקי בישראל , תל אביב ? עמ ' - 67 צילום : לשכת העיתונות הממשלתית יחידה – 2 המאבק לעצמאות ( 1949-1945 ) עמ ' - 72 ארכיון התצלומים יד ושם ? עמ ' 75 -באדיבות אוצר תמונות הפלמ " ח , בית הפלמ " ח ? עמ ' 76 ת- מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 76 ע - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 77 צילום : הוגו מנדלסון . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 80 ת - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 80 ע - צילום : פרנק שרשל . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 81 ת - ארכיון הצילומים של קק " ל . צילום : שטרנברג ? עמ ' 81 ע - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים . תצלום באדיבות ארכיון התצלומים , בית התפוצות , תל אביב . ? www . bh . org . il עמ ' 83 ית - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 83 יע - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 83 ש - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 88 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 90 ועמ ' 71-70 ( רקע ) - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 95 צילום : לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' ? AP Photo / TF- 96 עמ ' - 98 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 99 דימה א ,. ויקיפדיה העברית ? עמ ' 102 ע- מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 102 ת - צילום : לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 103 ע- מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 104 ת - דפוס " האומן " ירושלים . אוסף ארכיון העיר ירושלים ? עמ ' - 106 צילום : פרנק שרשל . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 109 צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 112 צילום : פרנק שרשל . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 113 צילום : לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 114 ע - ארכיון הצילומים של קק " ל . צילום : אדגר הירשביין ? עמ ' 114 ת - צלם : ד " ר אבישי טייכר ? עמ ' - 115 גנזך המדינה ? www . archives . gov . il עמ ' - 116 אוסף התצלומים של קק " ל . צילום : פרד צ ' סניק ? עמ ' 117 ית - צילום : הנס פין . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 117 ע - צילום : הנס פין . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 117 שת - מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' 118 ת -צילום : הנס פין . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 118 ע- צילום : איתן רייכמן ? עמ ' - 119 צילום : דוד אלדן . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 120 מתוך אוספי הארכיון הציוני המרכזי , ירושלים ? עמ ' - 122 צילום : מיכה פרי . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 125 שע - צילום : לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 125 ית - צילום : לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 125 יע - צילום : לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 126 צילום : דוד אלדן . לשכת העיתונות הממשלתית יחידה - 3 מדינת ישראל במזרח התיכון עמ ' ? akg-images / ASAP CREATIVE - 130 עמ ' ? VISUAL / CORBIS - 133 עמ ' 134 ת Gettyimages - ישראל ? עמ ' 134 ע ? CORBIS VISUAL / - עמ ' 135 ע- ? VISUAL / CORBIS עמ ' 135 ת Gettyimages - ישראל ? עמ ' ? AP Photo / Asia-Africa Museum , HO - 138 עמ ' ? AP Photo - 139 עמ ' - 143 באדיבות מוזיאון ההעפלה וחיל הים ? עמ ' 146 ע - צילום : זולטן קלוגר . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 146 ת - צילום : פריץ כהן . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' - 147 צילום : יעקב סער . לשכת העיתונות הממשלתית ? עמ ' 150 ע Gettyimages - ישראל ? עמ ' 150 ת ? AP Photo - עמ ' Gettyimages -151 ישראל ? עמ ' 153 ע Gettyimages - ישראל ? עמ ' 153 ת Gettyimages - ישראל ? עמ ' Gettyimages - 154 ישראל ? עמ ' ? AP Photo - 155 עמ ' 156 ע ? AP Photo - עמ ' 156 ת- ? Photo AP עמ ' Gettyimages - 158 ישראל ? עמ ' ? AP Photo - 159 עמ ' , 160 ועמ ' 129-128 רקע ? AP Photo - עמ ' 161 ע Gettyimages - ישראל ? עמ ' Gettyimages - 162 ישראל ? עמ ' ? AP Photo - 164 עמ ' ? VISUAL / CORBIS - 165 עמ ' 166 ע AP -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר