עמוד:290

( ה ) נודדת 55 , 49 - ( ה ) נוער העובד 30 - ניטרליזם חיובי 139 - ניניו , מרסל 174 - ניצולי שואה 276 , 272 , 270-268 , 265 , 263 , 260 , 256 , 220 , 217 , 92-91 , 80 , 78 , 74-72 , 63 , 59 - ניצנים - ר' פרשת ניצנים ניקסון , ריצ'רד 197 , 192 - נישואי תערובת 282 , 274 - נכבה - ר' אל-נכבה נפט )" 199 , 197 , 188 , 177 , 175 , 161-159 , 141-139 , 137 , 100 , 72 , 63 , 60 , 50 - ה ) נציב הראשון ליהודה" 13 - נציב עליון 153 , 78 , 67-65 , 54 , 42 , 39 , 21 , 18-12 - נקר , מאיר 83 - נשר , אבי 257 - נתן , אייבי 258 - נתניהו , בנימין 210-209 - ס סאדאת , אנואר 210 , 203-198 , 195 , 191 , 154 - סביר , אורי 205 - סבסטיה 249-248 - סברה ושתילה 249 - סואץ - ר' תעלת סואץ סובול , יהושע 256 - סוביבור 272 - סודאן 242 , 238 , 187 , 163 , 159-158 , 134 , 96 - ( ה ) סוכנות היהודית 12-11 - ( ה ) סוכנות היהודית המורחבת 285 , 283 , 240 , 236 , 231 , 222 , 146-145 , 81-80 , 78-75 , 73 , 69-68 , 57 , 48 , 23-22 - סולל בונה 81 , 63 , 52 , 39-38 , 29 - סונים 151 - סוציאליזם , סוציאליסטים , 150 , 86 , 32-30 , 28-27 - 158 , 156 סוריה 220 , 217 , 208 , 204-202 , 198-197 , 195 , 193-190 , 187 , 185-179 , 175 , 170 , 166-165 , 163 , 160-159 , 152-148 , 145 , 142-138 , 134-133 , 126-124 , 116 , 113 , 96 , 94 , 89 , 72 , 60 , 42-41 , 10 - סוריה הגדולה 42-41 - סוריה הדרומית 41 - ( ה ) סזון 69-68 - סטרומה - ר' אניות מעפילים סידר , יוסף 257 - סילבר , אבא הלל 79 , 68 - ( ה ) סכסוך הישראלי-ערבי 280 , 210 , 204-201 , 197 , 187 , 180 , 152 , 150-149 , 145 , 141-140 , 102 , 45 , 43 - סכר אסואן 163 , 159-158 , 141-140 - סל קליטה 240 , 236-235 , 231 - סלאל , עבדאללה 161-160 - סלאמה , חסן 119 , 96 - סלאסי , היילה 236 - סליק 76 , 47 - סלמונה , משה 257 - סמואל , הרברט 42 , 39 , 16-15 , 13 - סמוע - ר' פעולת סמוע סנה , משה 84 , 78 , 72 - סנש , חנה 264 , 256 , 62 - סנש , קתרינה 264 - " ספטמבר השחור" 168 , 166 - ספיר , יוסף 184 - ספר לבן 74 , 72 , 69 , 66-65 , 63 , 59-57 , 41 - סרווציוס , רוברט 367 - סרטי בורקס 257-256 - סרטיפיקטים - ר' רישיונות עלייה ע עאמר , עבד אל-חכים 161 - עבד אל-נאצר , גמאל 191-188 , 184 , 182 , 180-179 , 177-174 , 166 , 164-156 , 149 , 140-139 - עבד א-שאפי , חיידר 205 - עבדאללה בן חסיין ( מלך ) 168 , 164 , 140 , 105 , 14 - עבודה עברית 31 , 27 - עבודות דחק 227 , 222 - עבודות ציבוריות 37 , 17-16 - עדות המזרח - ר' בני עדות המזרח עדן 147-146 , 144 , 142 , 134 - עדס , שפיק 144 - עזה - ר' רצועת עזה " עזה ויריחו תחילה" - ר' הסכם קהיר עזר , שמואל 174 - עיור 165 , 163 , 158 - עיראק 220 , 217 , 208 , 203 , 190 , 187 , 185-184 , 168 , 165 , 152-149 , 147-146 , 144-141 , 139-138 , 134-133 , 127 , 124 , 116 , 112 , 96 , 94 , 89 , 72 , 64 , 60 , 45 , 10 - על המשמר ( עיתון ) 258 - עלאווים 151 - עלייה 284-283 , 280-278 , 274 , 261 , 259 , 257-256 , 244-231 , 227 , 224 , 222-216 , 212 , 148-145 , 143-142 , 125 , 92 , 81-80 , 78 , 73-72 , 69-67 , 65 , 63 , 57 , 55 , 51 , 48 , 45 , 43 , 41 , 35 , 30 , 24-21 - " עלייה בורגנית" 24 - ( ה ) עלייה הגדולה 227-226 , 221 , 217-216 - ( ה ) עלייה החמישית 35 , 31 , 26 , 24 - ( ה ) עלייה הראשונה 33 , 31 , 17 - ( ה ) עלייה הרביעית 38 , 35 , 33 , 31-30 , 25-24 - ( ה ) עלייה השלישית 42 , 32-30 , 28 , 25-24 - ( ה ) עלייה השנייה 32-30 , 24 - " עלייה חלוצית" 24 - עלייה מבוקרת 220 , 218 , 148 , 145 - עלייה פתוחה 220 , 218 - עליית הצלה 220 , 217 - ( ה ) עמידה היהודית 271 - עמיר , יגאל 210 , 207 - עמית , מאיר 193 - " עסק הביש" 179 , 175-174 - עסקת נשק 189 , 180 , 175 , 163 , 158 , 141-139 , 106 - ( ה ) עצרת הכללית של האו"ם - ר' או"ם עקורים 220 , 217 , 91 , 88 , 84 , 80-78 , 74-72 , 68 - ( ר' גם מחנות עקורים ) עקרון ההגדרה העצמית 152 , 135 , 133-132 - ערב הסעודית 165 , 159 , 152-151 , 149 , 138-137 , 134-133 , 96 , 89 , 72 - ערוץ 258 - 2 ערוץ 7 ( תחנת רדיו ) 258 - ערוץ 258 - 10 ערפאת , יאסר 209 , 206 , 188 , 168 , 166 , 150 - פ פאן-אסלאמיות 128 - פאן-ערביות 149 , 128 - פארוק ( מלך ) 163 , 157 , 155-153 , 151 - פדאיון 179 , 177-174 - ( ה ) פדרציה הארצישראלית 54 - ( ה ) פדרציה הערבית 168 , 165 , 149 - פהלווי , מחמד רזא 141 , 139 - פהלווי , רזא ח'אן 133 - פואד ( מלך ) 154-153 - פואד , אחמד ( מלך ) 155 - פוגרום 144 , 78 - פונדק , רון 205 - ( ה ) פועל 30 - ( ה ) פועל המזרחי 32 , 28-27 - ( ה ) פועל הצעיר 32 , 27 , 20 - פועלי ציון 32 , 27 - פועלים 267 , 230-229 , 158-157 , 91 , 54-53 , 39-38 , 35 , 32-27 , 20 - פורת , חנן 248 - פטריה - ר' אניות מעפילים פיינשטיין , מאיר 82 - פייצל ( מלך ) 151 , 41 - פילבוקס )" 56 , 52 - ה ) פילוסופיה של המהפכה" ( ספר ) 161-159 - פלוגות הלילה המיוחדות 56 , 50 - פלוגות מחץ ) פלמ"ח ( 216-215 , 116 , 102 , 98-97 , 95 , 78-75 , 69 , 66 , 64-63 , 61-60 - פלוגות שדה ) פו"ש ( 56 , 49 - פלומר 21 , 17 - פליטים 261 , 249 , 239 , 233 , 218 , 206-205 , 187 , 185 , 171-170 , 168 , 166-164 , 150 , 144 , 127-126 , 120 , 74-73 , 68 , 66-65 - ( ר' גם מחנות פליטים ) פ . ל . נ ) החזית לשחרור לאומי ( 136-134 - פלסטין , פלסטינים , 210-201 , 198 , 191 , 189 , 187 , 181-180 , 168-164 , 150 , 144 , 142 , 54 , 45 , 42 , 18 , 14 - 282 , 278 , 249 , 236 , 233 " פלסטין לפלסטינים" 42 - פלשים 237 - פלשמורה 242 , 239 - פלשתינה ) א"י ( 52 , 46 , 42-41 , 18-13 - פנקסי נקודות 228 - ( ה ) פנתרים השחורים 251 , 248-246 , 227 - פסטיבל הזמר החסידי 255 - פסטיבל הזמר המזרחי 255 - פסטיבל הזמר העברי 255 - פסטיבל שירי ילדים 255 - פעולות תגמול 189 , 180-179 , 173-172 - פעולת אנטבה 273 , 270 - פעולת כראמה 190 , 188 , 166 - פעולת סמוע 189 , 181-180 - פעולת קיביה 179 , 172 - פקודה בלתי חוקית בעליל 179-178 - פקודת הקרקעות 17 - פקודת התכנית לבניין ערים 17 - פרהוד 144 - פרויקט שיקום השכונות 278 - פרויקט תגלית 279 - פרטיזנים 271 , 265 , 114 , 62 - פרמינגר , אוטו 256 - פרס נובל 201 , 170 - פרס , שמעון )" 205 - ה ) פרשה" - ר' "עסק הביש" פרשת אלטלנה 121 , 118 - פרשת כפר קאסם 179-178 - פרשת ניצנים 116 , 114 , 112 , 99 , 66 - פרשת קסטנר 266-263 , 256 - פשיזם 154 , 133 , 86 , 57 - פת"ח 188 , 180 - צ צ'אושסקו , ניקולאי 199 - ( ה ) צבא האדום 272 - צבא הגנה לישראל ) צה"ל ( , 249-248 , 245 , 242-241 , 216-215 , 210 , 207-206 , 201 , 195-188 , 186-183 , 181-175 , 173-172 , 170 , 166 , 126 , 123-115 , 97 , 95 , 63 - 259-258 , 252-251 צבא ההצלה 121 , 102 , 97-96 - צבא השחרור הפלסטיני 150 - צוקרמן , יצחק ) אנטק ( 267 , 262 - צור ישראל 111 , 106 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר