עמוד:289

מבצע יהושע 242 , 238 - מבצע יואב 126 , 122-121 - מבצע לרלר - ר' מבצע דני מבצע מוסקטיר 179 , 176 , 163 , 159 - מבצע משה 242 , 238 - מבצע נחשון 126 , 104 , 102 - מבצע עובדה 126 , 124 , 122 - מבצע קדש 219 , 180-179 , 176 , 163 , 159 , 157 , 140 - מבצע שבא 242 , 238 - מבצע שלום הגליל 278 , 249 , 203 - מבצע שלמה 284 , 242 , 240-239 - מבצע תושייה 220-219 - מבצע תינוק 112 - מגביות 284 , 230 , 228 , 29 - ( ה ) מגבית היהודית המאוחדת 285-284 , 279 - ( ה ) מגבית המאוחדת לישראל 284 - מגד , אהרון 256 - מגילת העצמאות 217-216 , 109 , 106 - מדינה , אביהו 255 - מדינה דו לאומית 55 - ( ה ) מדינות הבלתי מזדהות - ר' ארגון המדינות הבלתי מזדהות מדינות ההסכמה 152 - מדינות חסות 87 - מדיניות הבלימה 138 , 87 - מדיניות ההבלגה 56-55 , 51 , 49-48 - מדיניות הסוציאליזם הערבי 158 - מדיניות הקליטה הישירה 243 , 240 , 227 , 224 - מדיניות כור ההיתוך 251 , 245 , 226 , 212 - מדריד - ר' ועידת מדריד ( ה ) מהפכה האסלאמית באיראן 210 , 204-203 - ( ה ) מהפכה הבולשביקית 28 - ( ה ) מהפכה התעשייתית 130 - מואזין 43 - מוביל המים הארצי 190 , 182 - מודרניזציה , 156-155 - מוזיקה מזרחית 256-255 - מוזיקת הקסטות 255 - מוזיקת עולם 256 - ( ה ) מוסד 266 , 242 , 237 , 220-219 , 193 , 190 , 145 - ( ה ) מוסד לעלייה ב' 142 , 51 - ( ה ) מוסד לתיאום 148 , 145 - ( ה ) מוסדות הלאומיים 98 , 53 , 23-21 , 19 - מוסררה 247-246 - ( ה ) מועצה המוסלמית העליונה 46-45 , 43 - מועצת אתרי הנצחה 252 - מועצת הביטחון של האו"ם - ר' או"ם מועצת המדינה הזמנית 216 , 214 , 119 , 109 - מועצת העם 214 , 112 , 110-109 , 105 - מועצת הפדרציות היהודיות- 284 מועצת הרבנות הראשית - ר' ( ה ) רבנות הראשית מוצב החרמון 192-191 - מושב עובדים 39 , 33-32 , 27 - מושב עולים 224 - מושבות 113 , 39 , 33 , 31-29 - קולוניות 144 , 136 , 133-132 , 130 - מזכר נהר וואי 210-209 - ( ה ) מזרח התיכון 233 , 205-203 , 199-198 , 189 , 187 , 181 , 177 , 165 , 159 , 152-151 , 149 , 143 , 141-136 , 134-133 , 128 , 100 , 91 , 86-85 , 67-66 , 64-63 , 61-59 , 46 , 42-41 , 12 , 10 - ( ה ) מזרחי 32 , 28-27 , 20 - מזרחים - ר' בני עדות המזרח מח"ל ) מתנדבי חוץ לארץ ( 116 , 111 , 106 , 95 - ( ה ) מחלקה הגרמנית 64 , 61 - ( ה ) מחלקה הערבית 64 , 61 - מחלקת המדינה של ארצות הברית 100 , 85 - מחמד ה 146 - 5- ( ה ) מחנות העולים 30 - מחנות השמדה 272 - מחנות מעבר 236 , 233 , 148-146 - מחנות עולים 227 , 224 , 222-221 - מחנות עקורים 220 , 217 , 92-91 , 88 , 80 , 78 , 74-72 - מחנות פליטים 249 , 165 , 150 , 126 - מחנות ריכוז 284 , 265 , 260 - מחתרת , מחתרות 267 , 252 , 219 , 215 , 156 , 147 , 116-115 , 97 , 95 , 83-82 , 74-73 , 69 , 67-66 , 63 , 60 , 55 , 51-50 , 47 - " מיהו יהודי 282 , 276 , 216 - " ? מיזוג גלויות 226 , 212 - מיטלפונקט , הלל 256 - " מיין קמפף" ( ספר ) 160 - מיסיונרים 130 - מכתב הקצינים 250-249 - מכתבי מק-מהון 46 , 42-41 - מלווה חובה 230 , 228 - מלון המלך דוד 77-76 - ( ה ) מלחמה הקרה 269 , 261 , 204 , 158 , 152-151 , 141-140 , 138-136 , 133-132 , 128 , 100 , 91 , 87-86 - מלחמת אוקטובר - ר' מלחמת יום הכיפורים מלחמת איראן-עיראק 203 - מלחמת האזרחים בלבנון 198 - מלחמת ההתשה 246 , 193 , 190-188 - מלחמת המפרץ 208 , 204 - מלחמת העולם הראשונה 284 , 154 , 152 , 136 , 133-132 , 130 , 28 , 22 , 19 , 17-16 , 12-10 - מלחמת העולם השנייה 279 , 272 , 264 , 228 , 154 , 141 , 139 , 136 , 134-132 , 128 , 95 , 92 , 86-84 , 81 , 79 , 72 , 69-57 , 51 , 24 - מלחמת העצמאות 283 , 261 , 256 , 252-251 , 246 , 220 , 218-217 , 215-214 , 189 , 183 , 178 , 170 , 168 , 164-163 , 144-140 , 127-94 , 92 , 90 , 70 , 63 - מלחמת השחרור - ר' מלחמת העצמאות מלחמת יום הכיפורים 282-281 , 278 , 274-273 , 271 , 256 , 254-253 , 248-247 , 233 , 203-202 , 197 , 195-191 , 189 , 186 , 140 - מלחמת לבנון הראשונה - ר' מבצע שלום הגליל מלחמת סואץ - ר' מבצע קדש מלחמת סיני - ר' מבצע קדש מלחמת ששת הימים 282 , 280-278 , 274 , 270 , 268 , 259 , 257-255 , 251 , 248-246 , 239 , 236 , 233-231 , 201 , 197 , 191-186 , 170 , 168 , 165 , 163-161 , 150 , 140 - מליאת הוועד הלאומי - ר' ועד לאומי מלריה ( מחלה ) 19 , 17 - ממלכת ירדן ההאשמית - ר' ירדן ( ה ) ממשלה הזמנית 216 , 214 , 109 - ממשלת אחדות 203 - ממשלת וישי 60 - ממשלת ליכוד לאומי 190 , 184 - " מן האנייה אל הכפר" 227 , 224 - מנדט 208 , 133 , 126 , 124-123 , 110-109 , 105 , 101 , 92 , 89-88 , 82-81 , 79-75 , 69 , 65 , 60 , 54 , 47-45 , 42-41 , 39 , 30 , 24-10 , 8 - מנהלת העם 214 , 112-105 - מנהרת הכותל 210-209 - מנקס , יוסף 264 - מס , דני 98 - מס עקיף 53 - מסגד אל-אקצא 164 , 43-42 - מסילות ברזל 157 , 75 , 16-15 - מסך הברזל 87 - מסתננים 224 , 189 , 180-179 , 173-171 - מעבר המתלה 176 - מעברה 227 , 224-222 - מעוז "בודפסט" 191 - מעמד בינוני 230-229 , 155 , 30 , 28 - מעריב ( עיתון ) 258 - מפא"י ) מפלגת פועלי ארץ ישראל ( 264 , 258 , 252 , 214 , 32 , 27 - ( ה ) מפלגה הסוציאליסטית העולמית פועלי ציון 27 - ( ה ) מפלגה הרביזיוניסטית ) הצה"ר ( 56 , 54-53 , 51 , 32 , 28-27 - מפלגת הבעת' 150 - מפלגת הוופד 154-152 , 145 - מפ"ם ) מפלגת פועלים מאוחדת ( 261 , 230-229 - מפעל האשלג 89 , 35 - מפעלי תעשייה 225 , 63 , 35 , 30 - מפקד אוכלוסייה 24 , 15 - מפקד ארצי של מתנדבים לשירות המולדת 58-57 - מפקדה ארצית עליונה 106 , 101 , 72 , 55 , 49-48 - ( ה ) מפקדה הלאומית המאוחדת 204 - מצפן ( תנועה ) 246 - מצרים 249 , 246 , 220-219 , 217 , 208 , 203-197 , 195-187 , 185-182 , 180-179 , 177-173 , 170 , 166-165 , 163-148 , 145 , 142-138 , 134-133 , 126 , 124 , 122-121 , 119 , 116 , 114 , 112 , 97-96 , 94 , 89 , 72 , 64 , 61-59 , 14 - מק-מהון - ר' מכתבי מק-מהון מקגי , ג'ורג' 136 - מקדונלד 57 - מקומונים 259-258 - מק"י ( מפלגה ) 261 - מק-מייקל 67-66 - מרד הגטאות 265 , 260 - ( ה ) מרד הערבי ) מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ( 56-55 , 52 , 50-48 , 46-44 - מרוקו 227-226 , 220-219 , 217 , 199 , 151 , 149 , 147-145 , 142 , 134 - מרזוק , משה 174 - מריים , מנגיסטו היילה 237 - ( ה ) מרכז לתיעוד יהודי 270-269 - מרכזי קליטה 240 , 236-235 , 231 - מרציאנו , סעדיה 251 , 246 - מרקסיזם 133 - מרשל , ג'ורג' 107 , 105 , 88-87 - מרתדא , סעד 201 - משטר חוקתי 54 - משטר נאמנות 139 , 104 , 101-100 - משטר צנע 230-228 - ( ה ) משטרה הבריטית 101 , 84 , 82 , 77 , 75 , 67 , 52 , 50 , 43 , 31 , 12 - משטרת היישובים העבריים 56 , 50 - משמר הירדן 125 , 116 , 113 - משמר העמק 102 - ( ה ) משמרות הנעים ) המ"ן ( 56 , 50 - משפט אייכמן 272 , 270-266 - משפט דמיאניוק - ר' דמיאניוק , ג'ון איוואן משפט נירנברג 263 - משפט קסטנר - ר' פרשת קסטנר משרד המושבות 42 , 18 , 12 , 10 - ( ה ) משרד לקליטת עלייה 281 , 236 , 231 - ( ה ) מתלה - ר' מעבר המתלה נ נאציזם , נאצים 284 , 273-269 , 267-265 , 263 , 260 , 256 , 154 , 133 , 114 , 86 , 73 , 68-66 , 63-62 , 60-57 - נאצר - ר' עבד אל-נאצר , גמאל נאצריזם 163 , 156 - נגיב , מחמד 163 , 155 - נהרו , ג'אווהרלל 159 - נהריים 116 , 112 , 89 , 50 , 35 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר