עמוד:288

ח חביב , אבשלום 83 - חבל ימית 201 , 198 - חבל לכיש 224 - חבל עדולם 224 - חבל תענך 224 - חבר הלאומים 154-153 , 21 , 13-12 , 10 - חבר המדינות העצמאיות 284 , 258 , 244-242 , 204 - חברון 210-209 , 207 , 186 , 112 , 47 , 44-43 - חברת תעלת סואץ - ר' תעלת סואץ חגורת הביטחון 87 - חד נס 28 - חוזה ידידות בין בריטניה למצרים 154-153 - חוזה לוזאן 133 - חומה ומגדל 56 , 53-52 , 26 - ח'ומייני ( איתוללה ) 203 - חוק איסור הכחשת השואה , תשמ"ו 273-272 - 1986- חוק גנים לאומיים , שמורות טבע , אתרים לאומיים ואתרי הנצחה תשנ"ב 252 - 1982- חוק האזרחות 216 - חוק ההמרה 282 , 276 - חוק הקרקעות 73 , 65 - חוק השבות 244-243 , 241 , 239 , 237 , 218 , 216 - חוק זיכרון השואה והגבורה , " יד ושם , " תשי"ג - 1953- 271 , 266-265 חוק חינוך חינם 251 , 245 , 216-215 , 157 - חוק חינוך ממלכתי 216-215 - חוק יום הזיכרון לשואה ולגבורה , תשי"ט 266-265 - 1959- ( ה ) חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם , תש"י 272 , 270 , 266-265 - 1950- חוק קרן היסוד תשט"ז 283 - 1956- חוקה 216-215 , 163 , 156 , 153 - חוקי יסוד 216-215 - " חזית המולדת" 121-120 - ( ה ) חזית העממית לשחרור פלסטין 207 - ( ה ) חזית לשחרור לאומי - ר' פ . ל . נ חטיבה יהודית לוחמת ) חי"ל ( - ר' ( ה ) בריגדה היהודית חטיבת גבעתי 114 - חיזבאללה 203 - חיל החפרים 59 - חיל העזר הבריטי לנשים 59 - חיל השדה ) חי"ש ( 95 , 49 - חיל משמר ) חי"מ ( 49 - ( ה ) חינוך העצמאי 215 - ( ה ) חינוך הממלכתי-דתי 240 , 215 - החיפושיות - ר' להקת החיפושיות חירות 262 , 258 , 252 , 229 - חירות ( עיתון ) 258 - חכים , אליהו 67 - ( ה ) חלוץ 28 , 24 - חמאס 207 - חניתה 53 - חנקין , יהושע 32 - חסיין ( מלך ) 208 , 185-184 , 181 , 168-164 , 152 - חסיין , השריף 42-41 , 14 - חסייני , חאג' אמין 96 , 46-43 - חסייני , עבד אל-קאדר 104 , 102 , 96 - חסן ה2- ( מלך ) 220-219 - חרדים 280 , 258-257 , 215 , 105 , 23 , 21-20 - חרושצ'וב , ניקיטה 236 , 232 - חרטום - ר' ועידת חרטום ט טאבה 202 - ( ר' גם הסכם טאבה ) טבנקין , יצחק 248 - טגרט , סר צ'ארלס 52 - טוטליטריזם 87-86 - טוניסיה 279 , 220-219 , 203 , 149-147 , 145 , 142 , 134 - טוסקניני , ארתורו 38 - טורקיה 220 , 217 , 142-141 , 139-137 , 133 , 89 , 87 , 66 - טיטו , יוסיפ 159 - טיפוס ( מחלה ) 17 - ( ה ) טכניון 64-63 , 39 - טלאל ( מלך ) 164 - ( ה ) טלוויזיה החינוכית 259-258 - ( ה ) טלוויזיה הכללית 259-258 - טרבלינקה 272 - טרומן , הרי 140 , 109 , 92-91 , 89 , 87 , 85-84 , 79-78 , 74-73 - טרומפלדור , יוסף 32 , 29-28 , 14 - טרור 273 , 270 , 209 , 207-205 , 203 , 187 , 171 , 134 , 86-85 , 77 , 69 , 67 , 52-51 , 48 , 44 - י י"א הנקודות 84 , 81 - יאיר - ר' שטרן , אברהם יארינג , גונאר 187 - יגור 76 - יד ושם 273 , 271 , 266-265 - יד לבנים 254 , 252 - ידין , יגאל 170 , 108 , 106 , 94 - ידיעות אחרונות ( עיתון ) 258 - יהודה הלוי - ר' אניות מעפילים יהודה ושומרון 248 , 209 , 186 , 166 , 164 , 124 - יוגוסלביה 217 , 159 , 88 , 86 , 64 , 62 - יודנרט 270 , 265 - יום הזיכרון הבינלאומי לשואה 273-272 - יום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל 254 , 252-251 - יוסף , דב 264 , 229 - יוסף , עובדיה ( רב ) 241 , 237 - " יזכור" 252 - יחידה 179 , 172 - 101 ( ה ) יחידה להנצחת החייל 251 - יחידות הנוטרים 56 , 53-52 , 50 - יישובי ספר 179 , 171 - ילדי אוסלו 148-147 - ימית - ר' חבל ימית יפה , אברהם 248 - " יציאה מן הגדר" 55 , 49 - יציאת אירופה תש"ז - ר' אקסודוס ירדן ( מדינה ) , 168-164 , 159 , 152-149 , 140 , 134-133 , 126 , 124 , 122 , 120 , 116 , 112 , 105 , 96 , 94 , 89 , 14 - 246 , 210 , 208 , 190 , 188-187 , 185-184 , 182-179 , 175 , 173-172 , 170 ירדן ( נהר ) - ר' הטיית מי הירדן ירושלים , 100-98 , 96-95 , 92 , 90-88 , 82 , 77-76 , 68-66 , 55 , 51 , 49-47 , 44-42 , 39 , 35 , 29 , 21 , 18-17 , 14 - 275 , 272 , 269-266 , 264 , 262 , 249 , 247-246 , 236 , 224 , 221 , 216-214 , 206 , 202 , 198 , 190 , 186-185 , 173 , 168 , 164 , 150 , 126 , 124 , 121-116 , 112 , 106 , 104-102 כ כביש הצפון 56 , 52 - כ"ג יורדי הסירה 60 - כהן , אלי 190 , 183 - כוח החירום של האו"ם - ר' או"ם כוח הרתעה 172 , 170 - " כופר היישוב" 56 , 53 - כור גרעיני 189 , 180 - כור היתוך - ר' מדיניות כור ההיתוך ( ה ) כותל המערבי 209 , 186 , 43 - כ"ז בניסן 265 - כילאני , רשיד עלי 60 - כיס פלוג'ה 124 , 121 - כיפת הסלע 43-42 - כל ישראל חברים ) כי"ח ( 145 - כלא עכו 84 , 82 - כלל ישראל 282 , 276 - כנסת 283 , 279 , 274 , 270 , 266-264 , 262-261 , 248-247 , 237 , 233 , 227 , 216-214 , 206 , 202 , 200-198 , 186 , 178 , 170 , 155 , 124 - כנסת ישראל 214 , 31 , 27 , 23 , 21 , 8 - כפר קאסם - ר' פרשת כפר קאסם כפרי עבודה 227 , 224 - כצנלסון , ברל 27 - כראמה - ר' פעולת כראמה ל לבנון 278 , 249 , 220 , 217 , 203 , 198 , 181 , 168 , 166 , 151 , 149-148 , 145 , 142 , 134 , 133 , 126 , 124 , 121 , 116 , 113 , 96 , 94 , 89 , 72 , 64 , 60 , 52 , 10 - ( ה ) לגיון הערבי 168 , 165-164 , 116 , 112 , 106 , 96 - ל"ה הלוחמים 104 , 98 - להקות צבאיות 255 - להקות קצב 255 - להקת החיפושיות 255 - לוב 220 , 217 , 149 , 147-146 , 143-141 , 139 , 134 - לובטקין , צביה 267 , 262 - לוד 221 , 126 , 119 , 112 , 90 , 75 - לווינגר , משה 248 - לוחמי חירות ישראל ) לח"י ( 252 , 121-120 , 116-115 , 102 , 84 , 82 , 79-75 , 69-67 , 58-57 - לוין , דב 272 - לוין , חנוך 256 - לורד מוין 68-67 - לח"י - ר' לוחמי חירות ישראל לטרון 119 , 116 , 112 , 76 , 67 - ליברליזם 86 , 32-31 - ( ה ) ליגה הערבית 201 , 181 , 168 , 164 , 152 , 150-149 , 146 , 126 , 97-96 , 90 , 74 , 72 - ( ה ) לייבור ( מפלגה ) 74 , 72 - ליל הגשרים 77-75 - ליל הרכבות 77 , 75 - לירה ארץ ישראלית ) לא"י ( 18 , 15 - לישנסקי , בתיה 38 - לרנר , מוטי 256 - מ מאבק צמוד 84 , 79 - מאבק רצוף 84 , 82 , 79 - מאוריציוס 66-65 - מאורעות 55 , 47-46 , 43 - 1921 מאורעות תרפ"ט 55-54 , 49-46 , 44-43 - ) 1929 ( מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט - ר' ( ה ) מרד הערבי מאיר ) מאירסון , ) גולדה 247-246 , 233 , 195-194 , 105 - מאיר , יעקב ( רב ) 20 - מאירוב ) אביגור , ) שאול 51 - מבארכ , חסני 203 - מבצע "על כנפי נשרים" 220 , 217 - מבצע "עליית עזרא ונחמיה" 217 - מבצע ברודסייד - ר' השבת השחורה מבצע דני , מבצע לרלר 119 - מבצע הראל 104 , 102 - מבצע חורב 126 , 122 - מבצע חירם 126 , 122-121 - מבצע חץ שחור 175 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר