עמוד:287

ג גבעתי - ר' חטיבת גבעתי ( ה ) גדה המזרחית 165-164 , 150 , 14 - ( ה ) גדה המערבית 248 , 210-209 , 206 , 197 , 190 , 186-185 , 181 , 172 , 168 , 166 , 164 , 150 , 124 , 14 - גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור 47 , 32 , 29-28 - גדנ"ע ) גדודי נוער ( 97 , 95 - גדר ביטחון 52 , 48 - גדר הצפון 56 , 52 - ( ה ) ג'וינט 285-284 , 146 - גולדמן , נחום 79-78 - גולדשטיין , ברוך 206 - גולה 282 , 274 - גולומב , אליהו 47 - גונן , שמואל ) גורודיש ( 256 , 193 - ג'ונסון , לינדון 180 - ג'ונסטון , אריק 181 - גורבצ'וב , מיכאיל 204 - גוש אמונים 251 , 248 - ( ה ) גושהמזרחי 220 , 187 , 177 , 158 , 140-139 , 137-136 , 133-132 , 100 , 87- ( ה ) גוש המערבי 141-140 , 138 , 136 , 133-132 , 100 , 87 - גוש עציון 111 , 106 , 101 , 99-98 - גזענות 284 , 73 - גח"ל ) גוש חירות ליברלים ( 184 - גח"ל ) גיוס חוץ לארץ ( 116 , 111 , 106 , 95 - ( ה ) ג'יהאד האסלאמי הפלסטיני 207 - ( ה ) ג'יהאד הקדוש 102 , 97-96 - גיוס חובה 116 , 95 - גיור 276 , 244-243 , 240 - גירוש היועצים הסובייטים 197 , 195 , 191 , 140 - ( ה ) גל הקל ( תחנת רדיו ) 258 - גלאב פאשא 168 , 164 - גלויות מתחסלות 147 , 143 - גלי צה"ל ( תחנת רדיו ) 258 - גלילי , ישראל 108 , 106 , 94 - גרומיקו , אנדריי 86 - גרונר , דב 82 - גרוסמן , דוד 252 - גרינברג , אורי צבי 38 - גרינוולד , מלכיאל 266 , 264-263 - גרינצוויג , אמיל 249 - גרעין אלון מורה 248 - גרענת ( מחלה ) 157 , 19 - גשר ( תאטרון ) 244 - גשר אלנבי 75 - גשר בנות יעקב 75 - גשר "עד הלום" 112 - ד דב ֶ ר ( מחלה ) 17 - דב ָ ר ( עיתון ) 258 , 30 - דה-גול , שרל 136-135 - דוקטרינת אייזנהאואר 165 - דוקטרינת טרומן 87 - דורי , יעקב 114 , 94 - דיזנטריה ( מחלה ) 157 - דיין , משה 271 , 199 , 194 , 192 , 190 , 187 , 184 , 173-172 , 60 - דינור , יחיאל - ר' ק' צטניק דיר יאסין 104 , 102 - " דם תחת דם" 51 - דמוקרטיה 279 , 262 , 233 , 163 , 156-155 , 150 , 138 , 133-132 , 87-86 , 23-22 - דמיאניוק , ג'ון איוואן 273-272 - ( ה ) דף הקרבי 116 , 114 - דפני , ראובן 62 - דקולוניזציה 147 , 142 , 136-135 , 133-128 - דר , גידי 257 - דרוזים 151 , 45 - דרך בורמה 121 , 118-117 , 100 - ה ה באייר תש"ח 123 , 111 , 109 - האוזנר , גדעון 270 , 267 - הארץ ( עיתון ) 258 - הגירה , מהגרים )" 244 , 239 , 236 , 233-232 , 227 , 221 , 219 , 158 , 73-72 - ה ) הגנה" , 110-109 , 106 , 102-101 , 97 , 95-94 , 84 , 81 , 79-75 , 72 , 69-68 , 65-63 , 60 , 58-55 , 53-47 - 214 , 142 , 115 הוברמן , ברוניסלב 39-38 - הון לאומי 39 , 34 , 32-30 - הון פרטי 39-37 , 35-30 , 28 - ( ה ) חזית לשחרור לאומי - ר' פ . ל . נ . החלטה 190 , 188-187 - 242 החלטה 195 , 192 - 338 החלטת כ"ט בנובמבר - ר' תכנית החלוקה הטיית מי הירדן 190-189 , 182 , 165 - היא"ס 219 - היטלר 261 , 160 , 58-57 , 39 - הימלר , היינריך 263 - הירשפלד , יאיר 205 - הכהן מימון , פישמן ( רב ) 109 - ( ה ) הכרזה על הקמת המדינה 260 , 217-216 , 214 , 142-141 , 123 , 111-105 , 101 , 94 , 71 - הלאמה 179 , 176-175 , 163 , 159-157 , 141-140 - הלוי , בנימין 264 , 179-178 - הלכה 243 , 215 - ( ה ) הנהלה הציונית של ארץ ישראל 23 , 21 - הנהלת הוועד הלאומי - ר' ועד לאומי הסדר קבע 210-209 , 206 - הסכם אוסלו 210-205 - הסכם ביניים 206 , 202 , 198-197 , 195 , 192 - הסכם הפרדת כוחות 202 , 198-197 , 195 , 192 - הסכם חברון 210-209 - הסכם טאבה 210 , 206 - הסכם מסגרת 202-201 - הסכם קהיר 210 , 206 - הסכמי שביתת נשק 217 , 185 , 183 , 179 , 176 , 172-170 , 145 , 127 , 125-122 , 110 , 108-105 , 70 - הסכמי שלום 210 , 208 , 203-201 , 199 , 197 , 190 , 187-186 , 133 , 125 - ( ה ) הסתדרות הכללית של העובדים העבריים בארץ ישראל 247 , 55 , 53 , 48-47 , 39 , 32-29 - הסתדרות הספרדים 27 - הסתדרות הפקידים 27 , 20 - ( ה ) הסתדרות הציונית החדשה ) הצ"ח ( 285 , 283 - ( ה ) הסתדרות הציונית העולמית 78 , 28-27 , 23-21 , 19 , 12-11 - הסתדרות צעירי המזרח 27 - ( ה ) הסתדרות הרפואית הדסה 17 - הסתה דתית 46 , 44-43 - העדפה מתקנת 242 , 240 - העפלה , מעפילים , 88 , 85-77 , 75 , 69 , 66-65 , 63 - 284 , 256 , 220 , 217 , 142 הפגנת ה400- אלף 249 - הפיכת הקצינים החופשיים במצרים 163 , 157-155 , 151 - הפיכת הקצינים בעיראק 151 - הצה"ר - ר' ( ה ) מפלגה הרביזיוניסטית הצהרת בלפור 72 , 46-45 , 42-41 , 14-12 , 10 - הר הבית 209 , 45 , 43 - הריסון , ארל 73 - הרצל , בנימין זאב 216 , 28 - התאחדות האיכרים 27 , 20 - התבוללות 281 , 279 , 274 - התיישבות , 45 , 43 , 41 , 39 , 33-32 , 30-29 , 24-21 , 8 - 283 , 248 , 227 , 224 , 222-221 , 170 , 101 , 91 , 84 , 82-81 , 79-77 , 75 , 69-65 , 63 , 57-56 , 54-52 , 48-47 התיישבות חקלאית 39 , 32 , 30-29 , 24 , 22 - התיישבות שיתופית 91 , 39 , 33-32 - " התקווה" ( המנון ) 109 , 89 - ו ואדי סליב - ר' אירועי ואדי סליב וואי פלנטיישן - ר' אחוזת וואי וולך , דוד 257 - ויזנטל , שמעון 270-269 - ויינגרטן , איציק 256 - וייס , יעקב 83 - וינגייט , צ'רלס אורד 56 , 50 - ויצמן , חיים 216 , 214 , 124 , 89 , 78 , 72 , 68 , 30 , 23-21 , 19 - וישי - ר' ממשלת וישי ( ה ) וועד היהודי-האמריקני 285-284 , 277 - ( ה ) וועד הלאומי לתיאום 279 - ( ה ) וועד הערבי העליון 90 , 46-44 - ועד הצירים לארץ ישראל 22-21 , 19 - ועד לאומי 214 , 53 , 48 , 23 , 19 - ועדה אנגלו-אמריקנית 79-78 , 74-73 - ( ה ) וועדה לזכויות האדם של האו"ם - ר' או"ם ועדים להגנת פלסטין 45 - ועדת 75 - X ועדת אגרנט 195-193 - ועדת אונסקו"פ - ר' או"ם ועדת הביצוע של האו"ם - ר' או"ם ועדת החמישה 89 - ועדת הריסון 74-73 - ועדת השרים לענייני חוץ וביטחון 179 , 172 - ועדות חקירה 249 , 193 , 178 , 114 , 92 , 86 , 74-73 , 46-45 , 41 - ועדת כהן 249 - ועדת פיל 46-45 - ועדת ראש הממשלה לילדים ולבני נוער במצוקה 251 , 247 - ועידת בילטמור - ר' תכנית בילטמור-ירושלים ועידת בנדונג 163 , 159 , 141 , 139-138 - ועידת חרטום 190 , 187 , 150 - ועידת מדריד 210 , 205-204 - ועידת סן רמו 10 - ועידת פריז 84 , 79-78 - ופד - ר' מפלגת הוופד ז זאבי , רחבעם ) גנדי ( 255 - ז'בוטינסקי , זאב 54 , 51 , 28 - זהות יהודית 285 , 283-282 , 280-278 , 275-274 , 243-241 , 238 , 231 - זהות ישראלית 268 , 255 , 251 , 245 - זהות לאומית 272 , 258 , 233 , 187 , 164 , 42 - זוהר , אורי 257 - זיכרון לאומי 271 , 268 , 265 , 258 , 254 , 252-251 , 189 , 123 - זינגר , יואל 205 - זכויות האדם 233 , 133-132 , 86 - זעירא , אלי )" 193 - ה ) זקן" 94 - זרחין , שמי 257 - זרם העובדים 30 -

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר