עמוד:284

ארגונים יהודיים אמריקניים ופעולותיהם ( דוגמאות ) א . הוועד היהודי-האמריקני - ( AJC - The American Jewish Committee ) ארגון שנוסד בארצות הברית בשנת 1906 על ידי יהודים יוצאי גרמניה כדי לׁש ַ מר את הקהילה היהודית כקבוצה דתית ולהגן על הזכויות האזרחיות של היהודים במקומות שונים בעולם , למשל ברוסיה הצארית או בשנות ה30- בגרמניה הנאצית . הוועד היהודי-האמריקני הוא ּ בִיס ֹ ֹוֹו ארגון לא ציוני . בשנות ה50- נחשב הוועד למייצג העיקרי של יהודי אמריקה והיה הגוף הנגיׁש ביותר לממשל האמריקני ( . ה ׁ ׁשלּוחה הישראלית של הוועד היהודי-האמריקני הוקמה ב1961- וביטאה את רצון הקהילה היהודית בארצות הברית לקיים קשרים עם מדינת ישראל . מאז פועל הוועד להעמקת הקשרים בין ישראל לתפוצה באמצעות תכניות חינוך , אירוח משלחות אמריקניות בישראל , ומפגשי היכרות בין ישראלים ליהודים בארצות הברית . הוועד היהודי-האמריקני פועל גם בנושאים המעסיקים את החברה האמריקנית כולה כמו מלחמה בגזענות ושמירה על זכויות האזרח . ב . הקונגרס היהודי-האמריקני - ( American Jewish Congress ) ארגון שנוסד ב1918- בתום מלחמת העולם הראשונה , והיה המשלחת היהודית לוועידת השלום שהתכנסה בוורסאי בשנת . 1919 גוף זה היה אמור להתפזר לאחר הוועידה , אולם אז הוחלט להמשיך לקיים את הקונגרס היהודי-האמריקני כארגון קבוע שמיוצגים בו כל הארגונים היהודייםהאמריקניים . הקונגרס פעל בעניינים הפנימיים של יהדות ארצות הברית , בנושאים הקשורים למפעל הציוני בארץ ישראל , ובנושאים הקשורים ליהדות העולם . החל בשנות ה30- היה אפשר להצטרף לקונגרס באופן אישי ולא באמצעות ארגון יהודי כלשהו . ג . הג'ֹוינט ְ - ( AJDC - American Jewish Joint Distribution Committee ) ארגון שהוקם בשנת 1914 על מנת להגיש סיוע לכל היהודים באשר הם . במהלך מלחמת העולם הראשונה ולאחריה כלל הסיוע אספקת מזון , עזרה רפואית , עזרה בהסבה מקצועית , ותמיכה בכסף ליהודים מרוסיה ומפולין . בתקופת השואה שלח הג'וינט חבילות מזון למחנות הריכוז ולגטאות ופעל להצלת יהודים . הג'וינט אף פעל בסתר למימון ההעפלה . מאז , הג'וינט הוא כתובת לכל קהילה יהודית הנמצאת תחת איּום . כך למשל , סייע הג'וינט להעלות כ15- אלף יהודים מאתיופיה ב"מבצע שלמה" ( עמ' . ( 239 פעילות חשובה נוספת של הג'וינט הייתה חידוש החיים של הקהילות היהודיות בתפוצות , בעיקר בחב ֶ ר המדינות . הג'וינט מושיט עזרה גם לשירותים החברתיים בישראל ולאוכלוסיות החלשות - ילדים במצוקה , עולים חדשים , זקנים ונכים . על כך הוענק לו בשנת תשס"ז ( 2007 ) " פרס ישראל" על מפעל חיים - תרומה מיוחדת לחברה ולמדינה . ד . המגבית היהודית המאוחדת - ( UJA – United Jewish Appeal ) ארגון שתפקידו לגייס כספים בקהילות היהודיות באמריקה לצרכים מקומיים , לצרכים ארציים ולתמיכה במדינת ישראל . בצד פעילות זו יש למגבית תכנית פעולה עצמאית , שעיקרה הצלת יהודים , ארגון העלייה וקליטת העולים בישראל ותמיכה במדינת ישראל . אחת היוזמות של המגבית הייתה קרן החינוך , שגייסה כספים למען הקמת בתי ספר תיכוניים כלליים בעיירות פיתוח . מאז הקמתה בשנת 1939 הייתה המגבית היהודית המאוחדת מפעל גיוס הכספים העיקרי בקהילות היהודית בארצות הברית . ה . איחוד הקהילות היהודיות - ( UJC – United Jewish Communities ) ארגון שהוקם ב , 1999- מושבו בניו יורק , והוא מאגד בתוכו פד ֵ ַ רצ ְ יֹות יהודיות וקהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית וקנדה . הארגון הוא תוצאה של מיזוג בין מועצת הפדרציֹות היהודיות , ( CJF – Council of Jewish Federations ) שהייתה מסגרת-גג לפדרציות היהודיות , המגבית היהודית המאוחדת , ( UJA ) והמגבית המאוחדת לישראל (( UIA – United Israel Appeal ) שפעלה בקרב יהודי קנדה . המיזוג בין הגופים נוצר בשל היחלשותם של הארגונים היהודיים ובשל הקשיים בגיוס התרומות . המיזוג מסייע לקהילות היהודיות בארצות הברית ולקהילות במצוקה ומקיים מגביות חירום למען ישראל .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר