עמוד:280

חיזוק הזהות היהודית אצל יהודי צרפת מתבטא גם בהרחבת החינוך היהודי בצרפת ובעידוד עלייה לארץ ישראל . העלייה מצרפת התגברה מאז שנת , 2000 בעקבות גילויי אנטישמיות שכללו הצתות , יידּוי אבנים והשחתת רכוש בבתי כנסת , בבתי ספר ובמרכזים יהודיים , חילול בתי קברות ועוד . תופעת האנטישמיות בולטת בצרפת הרבה יותר מאשר במדינות מערביות אחרות : מפלגות הימין הקיצוני רואות ביהודי צרפת חלק מהמיעוטים הזרים שיש להצ ֵ ר את צעדיהם , ואילו המיעוטים הזרים , שרובם מוסלמים , מתנכלים ליהודים על רקע הסכסוך הישראליהערבי . יחסם של היהודים בישראל ליהודים בתפוצות משתנה מאז הקמת המדינה היה היחס של ישראלים ליהודים בתפוצות מורכב . מצד אחד , ישראל הציגה עצמה כמרכז היחיד של העם היהודי , מצד אחר , היא נזקקה לתמיכה של יהודי התפוצות . תמיכתם של יהודי התפוצות בישראל בתקופת מלחמת ששת הימים המחישה לישראלים את קיומה של הברית בין חלקי העם היהודי , ואחוז גבוה של ישראלים הביע בסקרים שונים תחושת הזדהות עם העם היהודי בתפוצות . אולם מאז שנות ה70- חלה ירידה במספר היהודים בישראל שהזדהו עם יהודי התפוצות . בסקרים עולה , כי יש קשר בין מידת ההזדהות של הישראלים עם היהודים בתפוצות לבין מידת הקרבה של הנשאלים לדת : יהודים דתיים וחרדים בישראל חשו הזדהות רבה יותר עם היהודים בתפוצות מאשר יהודים חילונים או מסורתיים . כמו כן , תחושת ההשתייכות לעם היהודי כולו הייתה חזקה יותר בקרב ישראלים מבוגרים מאשר בקרב ישראלים צעירים . הזדהות רבה עם היהודים בתפוצות - אפיינה גם ישראלים , שיש להם קרובי משפחה בתפוצות או שעיסוקם קשור ליהודים שם . יחסם של הישראלים ליהודים בתפוצות ביטא בדרך כלל חוסר ידיעה והיכרות מועטה עם המתרחש בקהילות היהודיות . אמצעי התקשורת בישראל הקדישו מעט זמן לנושא היהודים בתפוצות וליחסים ביניהם לבין מדינת ישראל . בשנות ה90- רוב הישראלים ראו בישראל את מרכז העם היהודי והעֹוגן העיקרי להמשכיות העם היהודי , ואת יהודי התפוצות - כמי שקיומם תלוי בישראל . היחס של הממשלות בישראל ליהודי התפוצות השתנה אף הוא לאורך השנים . בשנות ה50- ָרו ְ וחה בהנהגת ישראל התפיסה כי היא זקוקה לתיווך של יהודי ארצות הברית - במגעיה עם הממשל האמריקני . בשנות ה50- נמנע הממשל האמריקני מלהזמין את ראש הממשלה דוד בן גוריון לביקור רשמי בארצות הברית . רק ב1960- ביקר בן גוריון , לראשונה מזה תשע שנים , בארצות הברית - כאשר קיבל תואר דוקטור לשם כבוד מאוניברסיטת ּבְ ַרנדייס , ובהזדמנות זאת - נפגש בפעם הראשונה עם נציגי הממשל האמריקני . אבל בשנות ה70- נהפכו המגעים בין המנהיגים הפוליטיים בישראל לבין הממשל בארצות הברית למגעים ישירים וחבריים . וכך , בעקבות הידוק הקשרים עם הממשל האמריקני , נוצרה בהנהגת ישראל תחושה , שישראל זקוקה פחות לתיווך הדיפלומטי של יהודי התפוצות . תעודה קטעים מנאומו של חבר הכנסת ראובן ריבלין , 19 במאי 1998 אחרי 100 שנות ציונות ויובל שנות המדינה , דומה שאנו הישראלים התבגרנו קצת . [ ... ] דומני שתהליך ההתבגרות הציבורי , אשר אנו הישראלים עוברים , מתחיל לחלחל אל יחסינו עם העם היהודי בעולם . התחלנו להבין , שיהודי העולם אינם רק ס ֶ ַרח ע ֹ ֶדף , הט ָ פ ֵ ל למדינת ישראל . ובמקביל , גם יהודי העולם - בעיקר , כמובן , יהודי ארצות-הברית - עוברים תהליך של התבגרות , שבמרכזו טיפוח אמצעי הזדהות יהודיים , מלבד מדינת ישראל . [ ... ] מספר העולים מצרפת בשנים 2007-2000

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר