עמוד:278

מעמדה של מדינת ישראל בקרב היהודים בתפוצות משתנה בעקבות אירועי מלחמת יום הכיפורים ותוצאותיה , ישראל לא נחשבה עוד מקלט בטוח ליהודים בעיני יהודי התפוצות . בנוסף , בשנות ה80- נמתחה ביקורת על מדיניות ישראל במבצע " שלום הגליל" ( מלחמת לבנון הראשונה , ( 1982 ועל עמדותיה בשאלה הפלסטינית . היחלשות הזיקה לישראל התבטאה בכמה אופנים : א . היקף התרומות - שיעור הכספים שהועבר לישראל מסכום התרומות שנאספו בקהילות היהודיות - ירד . מגמה זו מבטאת את התחושה של יהודים רבים בתפוצות , שישראל אינה זקוקה לתמיכתם הכלכלית כמו בעבר . ב . מספר התורמים - בעשור שבין שנת 1990 לשנת 2000 ירד בכשליש מספר ּבתי ָ האב היהודיים שנהגו לתרום מדי שנה כספים לארגונים יהודיים . ג . יעדי התרומות - עד 1973 הועברו כספי התרומות למדינת ישראל , והיא החליטה לאילו מטרות לייע ֵ ד אותם . מאז 1973 החלו התורמים להגדיר בעצמם את היעדים שאליהם יופנו כספי התרומות - ובעיקר ביקשו לתרום לחינוך ולחברה , ופחות לביטחון . בנוסף , ביקשו התורמים להיות מעורבים יותר באופן שבו משתמשים בכספים שתרמו . אחת הדוגמאות לכך היא פרויקט שיקום השכונות . בפרויקט זה היו מעורבים תורמים יהודים אמריקנים בצד ועדות היגוי של שכונות מצוקה בישראל . מלחמת ששת הימים מעוררת את היהודים בתפוצות כאמור , החרדה לגורלה של מדינת ישראל בימים שקדמו למלחמת ששת הימים איחדה את הישראלים ואת היהודים בתפוצות . בלטה במיוחד ההזדהות של יהודי ארצות הברית עם מדינת ישראל : בשם הרעיונות האמריקניים על הזכות לצדק , לחופש ולשוויון , הם תבעו את זכותה של מדינת ישראל להגן על עצמה . צעירים יהודים ממדינות רבות התנדבו לסייע לקיבוצים שחבריהם גויסו לשירות מילואים . מאות אלפי אנשים התאספו להפגנות ולעצרות תמיכה בישראל . יהודים אמריקנים אספו ביוזמתם תרומות עבור ישראל ומסרו אותן לארגונים היהודיים בארצות הברית . בין התרומות היו גם מתנות שקיבלו ילדים במסיבת בר מצווה , ותרומות של יהודים שבדרך כלל לא הזדהו עם הקהילה היהודית . יהודים רבים המשיכו לשמור על קשר עם ישראל ולחוש שותפים לגורלה - גם לאחר המלחמה , ובהם גם מי שעלו לישראל ( עמ' . ( 231 גלי העלייה העיקריים בשנים 1970-1968 הגיעו מברית המועצות , שם חיזקה מלחמת ששת הימים את הזהות היהודית ועוררה את המאבק למען עלייה לארץ ישראל ( עמ' . ( 233-232 ליהודי ברית המועצות , שנאבקו לצאת מברית המועצות , סייעו יהודי ארצות הברית . הם ארגנו הפגנות המונים וקראו ליציאת היהודים מברית המועצות . יש הסבורים כי גילויי ההזדהות של יהודי ארצות הברית עם יהודי ברית המועצות היו תוצאה של ִרג שֵּ י הא שָּ ם שהם ח ׁ ּו , כי בתקופת השואה לא פעלו מספיק כדי לעזור לאחיהם באירופה . פרויקט שיקום שכונות - פרויקט שהחל ב1977- ובמסגרתו שוקמו 160 אזורי מצוקה בישראל . הפרויקט כלל שיקום תשתיות פיזיות בבתים ובמרחב הציבורי והשקעות בחינוך , ברווחה , בבריאות ובארגון הקהילתי . מפגינים לבושים בבגדי אסירים , במצעד למען יהודי ברית המועצות , ניו יורק , 1976 הפגנה למען יהודי ברית המועצות , ניו יורק , כנראה 1975

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר