עמוד:277

יהודי ארצות הברית ויהודים רבים בארצות מערביות אחרות - משתייכים לקהילות ֵ ר פֹ ְרמיֹות וקֹונסְרבטיב ָ ִ יֹות . הם איימו להפסיק לתמוך בישראל ולכן החליטה הממשלה לעכב את המשך החקיקה בנושא . תעודה מדינת ישראל והיהודים בתפוצות : חילופי ההצהרות בין ראש הממשלה דוד בן גוריון לבין נשיא הוועד היהודי-אמריקני יעקב בלאושטיין , אוגוסט 1950 א . קטעים ממכתבו של דוד בן גוריון : חבל מאוד שמאז הוקמה מדינתנו התעוררו בלבול ואי הבנה באשר ליחסים בין ישראל לבין הקהילות היהודיות בחו"ל , ובעיקר זו שבארצות הברית […] לדעתי המצב ברור בתכלית . ליהודי ארצות הברית , כקהילה וכפרטים , יש רק זיקה פוליטית אחת והיא לארצות הברית של אמריקה . אין להם חובה פוליטית לישראל […] לנו , לעם בישראל , אין כל רצון או כוונה להתערב בדרך כלשהי בעניינים הפנימיים של הקהילות היהודיות בחו"ל . ממשלת ישראל מכבדת את זכותם המלאה של היהודים בקהילות חו"ל לפתח את אורח חייהן ואת המוסדות החברתיים , הכלכליים והתרבותיים המקומיים שלהם בהתאם לצורכיהם ולשאיפותיהם . […] בהקשר זה ה ְַ ׁשה לי לומר מילה על עלייה . היינו רוצים לראות את יהודי אמריקה נוטלים חלק במאמצינו . אנו זקוקים לידע הטכני שלהם , לרוח היזמות שלהם , לחזונם העז ולהתמצאותם . […] אך ההחלטה אם רצונם להגיע - באופן קבוע או זמני - תלויה ברצונו של כל יהודי אמריקני . [ ... ] ב . קטעים ממכתבו של יעקב בלאושטיין : הולדתה מחדש של ישראל והתקדמותה […] עשו רבות להעלאת המורל היהודי . באמריקה ובכל מקום , יכולים להיות גאים יותר מבעבר ביהדותם . אבל עלינו - ברוח אמיתית של ידידות - לשגר מסר של אזהרה לישראל ולמנהיגה : עכשיו , משח ֶ בלי ֵ הלידה חלפו , גם אם ישראל נמצאת בקשיים גדולים , עליה להכיר בכך שעניין הרצון הטוב בין אזרחיה לבין אלה של ארצות אחרות הוא דרך דו-ס ִ ט ְ ִרית . מוטלת על ישראל אחריות שלא לפגוע ברגשותיהם של יהודים שהינם אזרחי מדינות אחרות במה שהיא אומרת או עושה . […] יהודי אמריקה כופרים בתוקף בניסיון להציגם כמי שחיים בגולה . יהודי אמריקה , צעירים וזקנים , ציונים ולא ציונים כאחד , מזוהים עמוק עם אמריקה […] ליהודי אמריקה , אמריקה היא בית […] יתָרה מזאת , הם חשים כי עולם שבו ייתכן כי יהודים יהיו נרדפים ומגורשים מאמריקה גם לא יהיה בטוח לישראל . [ ... ] ) י' ביילין , מותו של הדוד מאמריקה , יהודים במאה ה , 21- נספח : 1 ביקור הגבר , עמ' ) 234-228 1 מה צריכה להיות הזיקה הפוליטית של יהודי ארצות הברית לדעת בן גוריון ? 2 מדוע , לדעתכם , התייחס בן גוריון לזיקתם הפוליטית של יהודי אמריקה ? 3 מה תרמה הקמת מדינת ישראל ליהודי התפוצות לדברי בלאושטיין ? 4 מהו מסר האזהרה של בלאושטיין למדינת ישראל ? שערו מדוע ניסח כך את הדברים ? 5 העקרונות המופיעים במכתבים אלה עוגנו במסמך חתום שאושר על ידי ממשלת ישראל . מה לדעתכם המשמעות של הסכם חתום ? 6 מה מעמדה של מדינת ישראל על פי ההסכם ? מצעד הצדעה לישראל , הׂשדָרה ְ החמישית , ניו יורק , 1 ביוני 2003

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר