עמוד:274

פרק טז : ישראל והתפוצות נתונים ומגמות מרכזיות בחיי היהודים בתפוצות בשנת 2007 נאמד מספר היהודים בעולם בכ13- מיליון נפש . למעלה מ 80 % - מהיהודים בעולם מתרכזים בשתי מדינות : במדינת ישראל ובארצות הברית . הקהילה היהודית השלישית בגודלה היא הקהילה היהודית בצרפת , ואחריה - הקהילות היהודיות בקנדה , בבריטניה ובארגנטינה . מספר היהודים בישראל הולך וגדל בהדרגה , ואילו מספרם בתפוצות - הולך ופוחת . מאז שנות ה70- של המאה העשרים הגידול השנתי של היהודים בתפוצות הוא אפ ְ סי כתוצאה משיעורי ילודה נמוכים , מהזדקנות האוכלוסייה ומהתבוללות . יהודים רבים מצליחים להשתלב בחברה וחלקם נוטים להתרחק ממורשתם - וזהותם היהודית נחלשת . הממוצע העולמי של נישואי תערובת מגיע לכ , 40 % - ובמדינות מסוימות כמו ארצות הברית - כ 55 % - מכלל הזוגות היהודיים נישאים בנישואי תערובת . רק כשליש מהילדים הנולדים מנישואי תערובת גדלים כיהודים . מעמדה של ישראל בקרב היהודים בתפוצות בין גֹולה לתפוצה גם לאחר גלי העלייה הגדולים לישראל נותרו יהודים רבים בארצות שמחוץ לה . השאלה , מה צריכה להיות מערכת היחסים בין ישראל ליהודים שמחוצה לה , הייתה נושא לדיון אצל מע ַ צב ְ ֵ י המדיניות בממשלה , בכנסת ובציבור בישראל , והוצגו בו עמדות שונות . לפני הקמת המדינה , בין הוגי הדעות של התנועה הציונית היו שראו בקיום של העם היהודי בגֹולה - מצב לא רצוי . ה"גולה" נתפסה כמקום שבו נרדפו היהודים , ואילו הבית הלאומי בארץ ישראל היה מקום שביטא תהליך של ריבונות ; דמות היהודי הגלותי עמדה בניגוד לדמות היהודי החדש . חורבן הקהילות היהודיות בשואה סימל את האיּום המתמיד על הקיום היהודי מחוץ לארץ ישראל , וחיזק את הטיעונים שהציגה התנועה הציונית . בשנות קיומה של ישראל כמדינה עצמאית חל שינוי ביחסה של מדינת ישראל ואזרחיה ליהודים שלא עלו לישראל . תרומות של יהודים ותמיכה של ארגונים יהודיים סייעו לישראל בשנותיה הראשונות . מלחמת ששת הימים , ובעיקר שלושת שבועות ההמתנה שקדמו לה , חיזקו את התחושה של ׁ ּותפּות הגורל בין היהודים בתפוצות לבין אזרחי ישראל . התמיכה של יהודי התפוצות בישראל וההזדהות שלהם עם המדינה הראו , כי בעת צרה תוכל מדינת ישראל להישען עליהם . תחושות אלו התגברו בעקבות מלחמת יום הכיפורים . המלחמה חיזקה את הסֹוליד ִ ריּות ( ההזדהות ) של היהודים בתפוצות עם מדינת ישראל , וגם הישראלים גילו יחס חיובי יותר אל היהודים בתפוצות . לאחר מלחמת יום הכיפורים , במקום המושג " גולה" החלו להשתמש במושג " תפוצה . " לעומת הגולה שנתפסה כתופעה זמנית , התפוצה - מקום שבו היהודים יושבים ּבב ְ טחה ִ - נתפסה כתופעה קבועה בצד הקיום היהודי במדינת ישראל . נישואי תערובת - נישואים בין יהודים ללא יהודים , שבהם כל אחד מבני הזוג שומר על אמונתו הדתית . נישואי תערובת עומדים בניגוד לנישואי המרה , שבהם אחד מבני הזוג מקבל עליו את דתו של האחר / ת . האוכלוסייה היהודית בעולם בשנים 2007-1970

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר