עמוד:270

לשואה נוכחות בולטת בחיים בישראל משנות ה70- החלו אירועי השואה לתפוס מקום חשוב ב ff ִ יח הציבורי , בתחומי התרבות השונים , בתקשורת ובתכניות הלימודים . לעתים יוצר השיח הציבורי , ובמיוחד ה ff ִ יח הפוליטי , זילּות של השואה , ובמחלוקות ועימותים מטיחים אנשים זה בזה כינויים כמו "יּודנָרט" או "נאצי . " על נוכחות השואה בחברה הישראלית השפיעו כמה גורמים : א . המלחמות ואירועי הטרור - תקופת ההמתנה שקדמה למלחמת ששת הימים הגבירה את החרדה לקיומה של המדינה ( עמ' . ( 184 בקרב רבים צף ועלה החשש מפני השמדת עם , וה ff ִ יח הציבורי השווה לעתים קרובות בין האירועים הללו . זיכרון השואה חזר ועלה בעקבות אירועי טרור כמו רציחתם של 11 הספורטאים מישראל באולימפיאדה במינכן שבגרמניה ב , 1972- וחטיפת מטוס איר-פ ְ ַרנס לא ַ נטּבה ֶ שבאּוגנדה ב1976- בידי חוליית מחבלים , ששניים מהם היו גרמנים . באנטבה התחזקו תחושות הנְרדפּות כאשר הפרידו החוטפים במטוס בין החטופים היהודים ליתר החטופים . בין שנות ה70- לשנות ה : 90- זיכרון השואה מעמיק מבזק ב23- במאי 1960 הודיע בן גוריון מעל בימת הכנסת כי הפושע הנאצי אדֹולף אייכמן נלכד בארגנטינה וכי הוא יועמד למשפט בישראל מתוקף "החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם תש"י . " 1950- באמצעות משפט אייכמן ביקשה ישראל להציג את אירועי השואה , ולהבהיר כי קיומה של מדינת ישראל מבטיח ששואה כזו לא תתרחש שוב . משפט אייכמן החל באפריל 1961 ובראש התביעה עמד גדעון האּוזנר . במשפט גֹוללּו למעלה ממאה עדי התביעה את סיפורם האישי ואת גורל קהילותיהם . בפסק הדין הורשע אייכמן בפשע נגד העם היהודי ובפשע נגד האנושות . אייכמן הוצא להורג בתלייה ב31- במאי . 1962 הייתה זו הפעם היחידה בישראל שהוצא לפועל עונש מוות . משפט אייכמן הועבר בשידור ישיר ברדיו ועורר התעניינות רבה . המשפט גרם למפנה ביחס הציבור הישראלי אל השואה - הוא עורר התעניינות רבה בניצולי השואה ובעדויותיהם . העמדתו של אייכמן למשפט על ידי מדינת ישראל המחישה את ריבונותה של מדינת ישראל . בהשפעת המשפט החלו ביוזמת הניצולים מסעות של בני נוער לפולין - כבר ב . 1963- כמו כן התרבו פעולות ההנצחה של הקהילות היהודיות שנכחדו . ב1967- העניק לראשונה משרד הביטחון את " אות הלוחם בנאצים" לניצולים שנלחמו בנאצים . שמעון ויזנטל פעל לאיתור פושעים נאצים והעמדתם לדין , וכבר ב1954- העביר מידע על הימצאותו של אייכמן בארגנטינה . שמעון ויזנטל הקים בווינה את "המרכז לתיעוד יהודי" ובעזרת המידע שריכז בו הביא להעמדתם לדין של כאלף פושעים נאצים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר