עמוד:269

העניק לראשונה משרד הביטחון את אות הלוחם בנאצים ללוחמים מבין הניצולים . הענקת האות על ידי מדינת ישראל - ביטאה את ההכרה של המדינה בלחימה ובגבורה של הניצולים . בעקבות משפט אייכמן החלו להיכתב יותר ויותר אוטוביוגרפיות של ניצולים , ונכתבו יצירות ספרות על השואה . תעודה השפעת משפט אייכמן על החברה בישראל , חיים גורי , 10 בספטמבר 1961 הסופר והמשורר חיים גורי תיעד את המשפט ברשימות שהופיעו בעיתון " למרחב . " זהו קטע מרשימה שהופיעה בעיתון בעת המשפט . [ ... ] הרי ידענו את הדברים האלה , לא !? ידענו , כן . גם לפני משפט אייכמן ידענו . חוקרים והיסטוריונים ובעלי אסופות טרחו בעבודה אין סופית בארץ ובחוץ לארץ והעניקו לנו את ספרות הדוקומנטציה , זו שרבים כיסו עיניהם בהתקרבם אליה . והיה ' יד ושם , ' והיה ' מוזיאון השואה והמרד' בבית יצחק כצנלסון בקיבוץ לוחמי הגיטאות . אך כאשר עבר החומר הזה את שולחן התביעה והיה לחלק מכתב האישום , כאשר פרצו המסמכים האלה מדממת הארכיונים , דומה היה כי כעת הם מדברים בפעם הראשונה , והידיעה ההיא הייתה שונה מאוד מהידיעה הזאת . חלה בהם אותה תמורה המתחוללת בדברים היוצאים מן הכוח אל הפועל ותהליך זה שחרר אנרגיה עצומה של ' כעת אני מבין ותופס . ' כעת התחוללה השואה , ולא בכל תאריך אחר שבין השנים ההן לבין תחילת המשפט . הגנזכים האלה החלו לחיות את חייהם הנוראים , ורגע סברנו כי תחושת תוהו אופפת אותנו . אך את מקום התוהו ירש הסדר האכזר של העובדות והפרטים , מתוך ערפל ההכללה ראינו איך עולה ומשוחזר לפרטיו החורבן ההוא . ) ח' יבלונקה , "משפט אייכמן והישראלים : מקץ 40 שנה , " בשביל הזיכרון , 41 עמ' ) 26 1 חיים גורי מציג שלבים ביחס הציבור בישראל אל השואה . מהם ? שמעון ו ִ יזנטל - ( 2005-1908 ) "צייד הנאצים . " נולד למשפחה יהודית אמידה בגליצ ְ יה . כשפרצה המלחמה התגורר בפולין ועסק באדריכלות . אזור לבוב , שבו חי בפולין , עבר לשליטת ברית המועצות על פי הסכם ִריּבנטר ֶ ֹ ּפמ ֹ ו וּוּוּ ב . אחרי שפלשה גרמניה לברית המועצות נדד בין כמה מחנות ריכוז ומחנות עבודה , ובעת השחרור היה במחנה מאּוטהאּוזן שבאוסטריה . ביוזמתו נערך ב1949- הטקס הממלכתי הראשון לזכר השואה כאשר הובאו לקבורה 30 כדים ובהם אפ ְ ָרם של יהודי אוסטריה . ויזנטל טען כי המניע המרכזי לפעילותו הוא צדק ולא נקמה , ואף פרסם ב1989- את ספרו "צדק ולא נקמה . " שמעון ו ִ יזנטל פועל להעמדת נאצים למשפט בעיצוב זיכרון השואה שמור מקום מיוחד לשמעון ו ִ יזנט ָ ל , ניצול שואה המכונה " צ ַ י ַ יד הנאצים . " שמעון ויזנטל הקדיש את חייו לאיתור פושעי מלחמה נאצים כדי לאפשר לרשויות המתאימות להעמידם לדין . מיד בתום המלחמה החל ויזנטל לאסוף מידע על פושעים נאצים עבור מחלקת הפשעים של הצבא האמריקני , ובמקביל ניהל קרן רווחה עבור ניצולי שואה יהודים . אולם בשנות המלחמה הקרה לא גילו שלטונות ארצות הברית עניין רב בנושא , וויזנטל המשיך לעסוק בכך באופן פרטי יחד עם עוד מתנדבים . כבר ב1954- העביר ויזנטל מידע על הימצאותו של אדולף אייכמן בארגנטינה , אולם לא נעשה שימוש במידע זה . לכידת אייכמן ב1960- והעמדתו למשפט בישראל , עודדה את ויזנטל להקים בווינה " מרכז לתיעוד יהודי , " ובו ריכז מידע שהביא להעמדתם למשפט של כאלף פושעים נאצים . ויזנטל לא הניח לדעת הקהל להרפות מהנושא , ואף הפעיל לחץ בינלאומי שגרם לפרלמנט המערב-גרמני לבטל את חוק ההתייׁש ְ נּות על פשעי הנאצים . פעילותו של ויזנטל נמשכת היום במרכז שמעון ויזנטל בארצות הברית , ובסניף המרכז שבירושלים . שמעון ויזנטל ִ 6 , בפברואר 1985

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר